AIVOPESTY RUOTSIKSI

Käännös aivopesty vuonna Ruotsiksi

S Synonyymit

Tulokset: 54, Aika: 0.0826

Esimerkkejä Aivopesty käytöstä lauseessa ja niiden käännökset

Joku heistä voi olla aivopesty ja kaivaa silmät päästäsi.
Nån av dem kan vara hjärntvättad till att gröpa ögonen ur dig.
Minua on aivopesty lapsuudesta asti.
Jag har blivit hjärntvättad sedan barndomen.
Onko sinut aivopesty?
Är du hjärntvättad?
Onko sinut aivopesty?

Mieli turmeltunut tumma, aivopesty, ja toivottoman sokea.
En mörk, förvriden mentalitet. hjärntvättad och hopplöst blind.
Yleisväestö on aivopesty hylkäämään aivopesun.
Allmänheten har hjärntvättats för att avfärda hjärntvätt.
Sinut on aivopesty!
Teidät on aivopesty.
Ni har hjärntvättats.
Pyysimme häneltä agenttia, jota ei ole aivopesty.
Vi bad honom skicka en agent som inte var hjärntvättad.
Päällikkö on aivopesty.
De har hjärntvättat polischefen!
Ja jill oli siellä myös, koska sinut oli aivopesty.
Och jill var där för att de hade hjärntvättat dig.
Eli... minut on aivopesty?
Så jag har hjärntvättats?
Hänet on aivopesty.
Tiedän, ettei teitä ole aivopesty.
Jag vet att ni inte är hjärntvättad.
Luuletko, että minut oli aivopesty?
Att de har hjärntvättat mig?
Miten hän saattoi olla niin aivopesty?
Hur kunde hon vara så hjärntvättad?
Koska sinut on aivopesty!
För att du har blivit hjärntvättad!
Sitten aloin tajuta, että ehkä minä olen se aivopesty.
Och sen insåg jag att... det kanske var jag som var hjärntvättad.
Ehkä colleen on aivopesty.
Hon kanske har blivit hjärntvättad.
Minua ei aivopesty.
Nej, jag var aldrig hjärntvättad.
Teidät on aivopesty.
Vadå? du har blivit hjärntvättad.
En. hänet on aivopesty tai jotain.
Nej, hon måste vara hjärntvättad eller nåt.
Ihan kuin hänet olisi aivopesty.
Sinut tässä on aivopesty, senkin psykopaatti!
Det är du som är hjärntvättad!
Freddy on aivopesty.
Koska toivoa on aina, vaikka olisi kuinka aivopesty.
För jag vet att det finns hopp, oavsett hur hjärntvättad man är.
Käytit sanaa" aivopesty.
Hjärntvättad, sa ni.
Poika oli aivopesty.
Grabben är hjärntvättad.
Hänet on huumattu, mutta ei vielä aivopesty.
Hon är drogad, men inte hjärntvättad än.
Hänet oli aivopesty.
Han är hjärntvättad.

Tulokset: 54, Aika: 0.0826

KATSO MYÖS

Katso myös


SYNONYYMIT

S Synonyymit "aivopesty"


"Aivopesty" eri kielillä


TOP SANAKIRJASSA KYSELYT
Top Sanakirjassa Kyselyt

Suomi - Ruotsi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ruotsi - Suomi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää