ALKAA RUOTSIKSI

Käännös alkaa vuonna Ruotsiksi

S Synonyymit

Tulokset: 7184, Aika: 0.2639

Esimerkkejä Alkaa käytöstä lauseessa ja niiden käännökset

Balkanilla jugoslavia alkaa hajota vuonna 1991.
På balkan börjar jugoslavien att falla isär 1991.
Aamu alkaa valkosipulilla.
Näsdagsinsamlingen startar i tongåvan.
Iltapäivällä se varmasti alkaa taas.
I eftermiddag börjar det säkert igen.
Miesten kisa alkaa kello 12.30.
Stämmoförhandlingarna inleds kl 12.30.

Huomenna alkaa koulu taas.
Imorgon börjar skolorna igen.
Tämä keskustelu alkaa tietenkin täällä ja nyt maaliskuussa 2002.
Denna diskussion startar naturligtvis här och nu i mars 2002.
Vaikutus alkaa vähän nopeammin, jos pistät insuliinin vatsan alueelle.
Effekten blir något snabbare om insulinet injiceras i bukväggen.
Suora lähetys alkaa klo 18.55.
Sändningen startar klockan 18.55.
Lähetys alkaa kello 16.30.
Sändningen inleds klockan 18.30.
Kalastusviikko alkaa lauantaina klo 16 ja päättyy seuraavana lauantaina klo 10.
Fiskeveckan börjar på lördag kl. 16 och slutar nästa lördag kl. 10.
Muuten puolue alkaa ajatella porvarillisesti.
Annars blir partiets tankesätt småborgerligt.
Mirtatsapiinin vaikutus alkaa yleensä 1- 2 hoitoviikon kuluttua.
Effekten av mirtazapin kommer vanligtvis efter 1- 2 veckors behandling.
Sopimus alkaa 1. lokakuuta.
Avtalet inleds den 1 april.
Ruotsin melodiafestivalen alkaa lauantaina.
Melodifestivalen börjar på lördag!
Lähetys alkaa klo 18.25.
Sändningen startar klockan 18.55.
Nyt minua alkaa pelottaa.
Nu blir jag rädd.
Nyt tää blogi alkaa.
Nu är bloggen igång.
Vanhempainvapaa alkaa äitiysvapaan jälkeen.
Föräldraledigheten börjar efter moderskapsledigheten.
Avajaisjuhla alkaa kello 12.
Själva ceremonin inleds klockan 12.
Lauantaina lähetys alkaa klo 10.50 ja sunnuntaina klo 10.50.
Sändningen på lördag startar klockan 15:50 och på söndag kl 17:50.
Toivon siis, että eurooppa alkaa painostaa al-bashiria.
Jag hoppas alltså att EU kommer att sätta press på al-bashir.
Isäni alkaa kyrpiintyä.
Farsan blir förbannad.
Mcbustedin keikka alkaa kello 19.
Ordinarie bilbingo startar klockan 19:00.
Sitten se alkaa taas.
Då var man igång igen.
Koekäyttö alkaa loppukesällä 2001.
Provkörningarna kommer att sättas igång under sensommaren 2001.
Lähetys alkaa klo 13.00.
Sändningen börjar kl 13.00.
Downshiftaajat alkaa keskiviikkona 25. marraskuuta.
Core mix är inställt nu på onsdag 25 november!
Dynaaminen kuvantaminen alkaa välittömästi injektion jälkeen.
Dynamisk bildtagning inleds omedelbart efter injektionen.
Palkkiot tutkimus alkaa lukuvuonna2014/2015 ovat.
Avgifter för studier som inleds under läsåret 2014/2015 är.
Glulisinsuliinin vaikutus alkaa nopeammin ja on kestoltaan lyhyempi kuin lyhytvaikutteisen ihmisinsuliinin.
Insulin glulisin har en snabbare insättande effekt och kortare effektduration än reguljärt humant insulin.

Tulokset: 7184, Aika: 0.2639

"Alkaa" eri kielillä


TOP SANAKIRJASSA KYSELYT
Top Sanakirjassa Kyselyt

Suomi - Ruotsi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ruotsi - Suomi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää