ANTAKAA RUOTSIKSI

Käännös antakaa vuonna Ruotsiksi

S Synonyymit

Tulokset: 3281, Aika: 0.1139

Esimerkkejä Antakaa käytöstä lauseessa ja niiden käännökset

Antakaa meidän siis käyttää tämä tilaisuus hyväksemme.
låt oss utnyttja denna möjlighet.
Olkaa hyvä ja antakaa minulle vihje.
Var god och ge mig en antydan.
Olkaa hyvä ja antakaa euroopan kansakuntien päättää kohtalostaan.
Var snäll och låt europas folk få bestämma sitt eget öde.
Vapauttakaa eu:n viljelijät ja antakaa kuluttajille ja markkinoille mahdollisuus.
Befria europas bönder, och ge konsumenterna och marknaden en chans!

Olkaa kiltti, antakaa hänen olla.
Snälla låt han vara.
Antakaa sen olla oppaanne.
Den får bli vår vägvisare.
Mutta antakaa hänelle aikaa.
Men ge henne tid.
Antakaa minun arvata.
Jag får gissa.
Älkää viekö häntä, antakaa poikani olla kanssani.
Ta honom inte. lämna min son hos mig.
Tohtori, antakaa minun auttaa.
Doktor, låt mig hjälpa dig.
Antakaa heille jotakin puhuttavaa!
Ge dem något att tala om!
Antakaa minun olla yksin.
Lämna mig ensam.
Antakaa minun selittää!
Jag får förklara.
Antakaa pohjois-irlannin kansan puhua.
Låt nordirlands folk tala.
Antakaa menneiden olla ja katsotaan eteenpäin.
Släpp det förflutna och blicka framåt.
Antakaa heille tulevaisuus heidän omassa maassaan.
Ge dem en framtid i deras eget land.
Antakaa minun puhua hänelle.
Emma? får jag tala med henne.
Antakaa hänen nousta.
Släpp upp honom.
Antakaa meille kaikki rahanne.
Lämna vartenda öre du har!
Antakaa lasten itse kehittää leikkinsä!
Barn ska leka fram sina rörelser!
Antakaa meidän tarttua tähän tilaisuuteen!
Låt oss ta denna chans!
Antakaa minun ja pojan mennä, niin annan sen takaisin.
Släpp mig och pojken, så får du det.
Antakaa minulle neuvoja.
Ge oss ett råd.
Antakaa minun katsoa.
Får jag se.
Antakaa kansallisille parlamenteille tilaisuus äänestää vuotuisesta lainsäädäntöohjelmasta.
Tillåt de nationella parlamenten att rösta om det årliga lagstiftningsprogrammet.
Antakaa rahat takaisin.
Lämna tillbaka pengarna.
Antakaa minun siis sanoa, että tämä ei onnistu!
Låt mig alltså säga att detta kommer att misslyckas!
Antakaa meidän pitää talomme.
Vi ska ta hand om huset.
Kerro meille saapumisajan ja antakaa meille voimassa puhelinnumeron sinuun yhteyttä.
Berätta din ankomsttid och ange oss ett giltigt telefonnummer för att kontakta dig.
Antakaa sataprosenttinen takuu tälle hankkeelle.
Ge en hundraprocentig garanti för detta projekt!

Tulokset: 3281, Aika: 0.1139

TOP SANAKIRJASSA KYSELYT
Top Sanakirjassa Kyselyt

Suomi - Ruotsi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ruotsi - Suomi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää