AUKKOA RUOTSIKSI

Käännös Aukkoa Ruotsiksi

Tulokset: 76, Aika: 0.0386

Esimerkkejä Aukkoa käytöstä lauseessa ja niiden käännökset

Ei ole olemassa mitään aukkoa- tai porttia jonkun aivoihin!
Det finns inga hål eller portar in till folks hjärnor! Jo!
Siinä on liian monta aukkoa.
Det finns för många luckor. Den är inte komplett.
EU:n tavoitteet ovat selkeät: Kosovosta ei saa tulla mustaa aukkoa.
EU:s mål är tydliga: Kosovo får inte bli ett svart hål.
Isonnamme aukkoa ja avaamme toisen portin.
Vi gör öppningen större och öppnar sen den andra.
Ajatellaanpa sitten mustaa aukkoa?
Kan man se ett svart hål?
Siinä on monta aukkoa.
Det är många luckor.
Abs, jätä pari aukkoa.
Lämna några luckor.
Ajatellaanpa sitten mustaa aukkoa?
Kan man se svarta hål?
Aukkoa ei vartioitu.
Öppningen lämnades obevakad.
Sama symboli, joka tarkoittaa aukkoa, voi tarkoittaa myös silmää.
Samma symbol som betyder bländare kan också betyda öga.
Eilen siellä ei ollut aukkoa joten ajattelin vilkaista.
Hålet var inte där igår.- Visst.- Så jag tänkte ta en titt.
Emme halua rahoitukseen mustaa aukkoa.
Vi vill inte hamna i ett ekonomiskt svart hål.
Vuori aukeni yhtäkkiä ja kaikki lapset kävelivät kohti aukkoa.
Plötsligt öppnade sig berget och alla barnen gick mot öppningen.
Käytimme mustaa aukkoa- suuren painovoiman vuoksi.
Vi använde det svarta hålet på grund av den intensiva tyngdkraften.
Ajatellaanpa sitten mustaa aukkoa!
Du nämner svarta hål!
Aukkoa kohti!
Mot luckan!
Valtava kiviseinä, kolme aukkoa.
Helt klätt med sten, tre öppningar.
Planeetan, joka joutui liian lähelle mustaa aukkoa.
En planet vars omloppsbana gick för nära ett svart hål.
Johnson ei ole täyttänyt aukkoa kahteen kauteen.
Johnson har inte fyllt luckan på två säsonger.
Hienoa. En vieläkään ymmärrä tätä mustaa aukkoa.
Jag förstår mig fortfarande inte på det här svarta hålet.
Olen kokannut ja hoitanut tuota mustaa aukkoa ylhäällä koko päivän!
Jag har lagat mat och skött om det där svarta hålet där uppe hela dan!
Emme voi luottaa antureihin näin lähellä mustaa aukkoa.
Vi kan inte lita på dem så här nära ett svart hål.
Foo, sinä et ole täyttänyt aukkoa.
Foo, du har inte fyllt luckan.
Et voi nähdä itse mustaa aukkoa.
Du kan egentligen inte se det svarta hålet.
Aliluutnantti, jos kohtaatte yhtään aukkoa, välttäkää niitä.
Och om ni får syn på några hål.
Ja täyttämään pari aukkoa.
Och för att fylla igen några hål.
Varokaa aukkoa!
Se upp för hålet!
FP:n tunnustuksessa on pari isoa aukkoa.
S bekännelse har stora hål.
Kokeile vielä kerran mustaa aukkoa.
Gör ett sista försök med det svarta hålet.
Eilen käytimme mustaa aukkoa tulevaisuuteen matkustamisessa.
I går använde vi ett svart hål för att resa till framtiden.

Tulokset: 76, Aika: 0.0386

Katso myös


mustaa aukkoa
svart hål det svarta hålet
monta aukkoa
många luckor massa hål många minnesluckor

"Aukkoa" eri kielillä


TOP SANAKIRJASSA KYSELYT
Top Sanakirjassa Kyselyt

Suomi - Ruotsi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Ruotsi - Suomi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Lisää