DAMIENIN RUOTSIKSI

Käännös damienin vuonna Ruotsiksi

Tulokset: 51, Aika: 0.0613

Esimerkkejä Damienin käytöstä lauseessa ja niiden käännökset

Näit siis damienin lyövän chris byersia päähän.
Så du såg damien slå chris byers i huvudet?
Oletko nyt damienin muru?
Är du damiens älskling nu?
Jenny karkasi damienin kanssa. tyyppi on luultua pahempi.
Jenny stack med damien och han är värre än vi trodde.
Damienin kimppuun käytiin ja chadia.
Damien attackerades och chad.

Näin damienin kasvot muurissa.
Jag såg damiens ansikte på muren.
Douglas dern, damienin manageri.
Mr proctor, douglas dern, damiens manager.
Eric, kuulin, että olet hengaillut damienin kanssa.
Eric. jag har hört att du umgås med damien.
Tuo tuolla takana on damienin isä.
Det där är damiens pappa.
Tiesitkö, että bugenhagen antoi veljellesi tikarit damienin tappamiseen?
Visste du att bugenhagen gav din bror knivarna för att döda damien?
Ainoa juttu on se että robert ammuttiin kirkossa kun hän yritti tappaa damienin.
Men robert sköts i kyrkan när han försökte knivhugga damien.
Näin damienin kasvot.
Jag såg damiens ansikte.
Tunnen, että olemme damienin nousun kynnyksellä.
Det är damiens uppstigning.
Eric, mitä teet täällä damienin kanssa?
Vad gör du här... med damien?
En yllättyisi, jos hän olisi damienin kanssa.
Det skulle inte förvåna mig om han är med damien.
Näin sen koiran damienin huoneessa viime yönä.
Igår kväll såg jag hunden i damiens rum.
Tunnetko damienin?
Känner du damien?
Yritin tavoittaa damienin.
Jag söker damien.
Sinä saat damienin.
Du har damien.
En tehnyt sitä damienin kanssa.
Jag gjorde det inte med damien.
Lily, muistathan damienin?
Lily, du minns väl damien?- javisst.
Eikä damienin kanssa?
Hon är alltså inte med damien?
Menin damienin ja jessien kanssa.
Det var jag, damien och jessie.
Haluan damienin kuolevan myös.
Jag vill att damien också dör.
Damienin on aika mennä.
Det är dags för damien att gå.
Miten damienin kanssa menee?
Precis.- hur går det med damien?
Jenny karkasi damienin kanssa.
Jenny stack med damien.
Herra pormestari, haluatteko painaa sitä vai pitääkö damienin tehdä se?
Vill borgmästarn trycka på knappen? eller ska damien göra det?
Näin damienin menevän ylös.
Jag såg damien på väg upp.
Damienin vaikutus on huono, etkö näe?
Damien har dåligt inflytande.
Olen damienin kello 21:n tapaaminen.
Jag är damiens 9:00. kom in.

Tulokset: 51, Aika: 0.0613

"Damienin" eri kielillä


TOP SANAKIRJASSA KYSELYT
Top Sanakirjassa Kyselyt

Suomi - Ruotsi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ruotsi - Suomi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää