DOLLARIA RUOTSIKSI

Käännös dollaria vuonna Ruotsiksi

S Synonyymit

Tulokset: 6797, Aika: 0.1115

Esimerkkejä Dollaria käytöstä lauseessa ja niiden käännökset

Hotelli hyväksyy dollaria, quetzales, matkasekit& luottokortteja.
Hotellet accepterar amerikanska dollar, quetzal, resecheckar& kreditkort.
Tarkoitan: nolla dollaria, ei mitään!
Jag menar noll kronor, inte ett öre!
Hotelli hyväksyy yhdysvaltain dollaria ja quetzales.
Hotellet accepterar amerikanska dollar och quetzales.
Ullakko voidaan käyttää 17 dollaria per henkilö ja max 3 henkilöä kapasiteettia.
Vinden kan användas för 17 USD per person och har en max 3 personer kapacitet.

Palkintosumma on 50_000 dollaria.
Priset är på 50.000 kronor.
Milner kertoo sijoittaneensa yhtiöön 850_000 dollaria omia varojaan.
Milner säger att han har placerat 850 000 dollar av sina egna pengar i cadre.
Palkintosumma on 150_000 dollaria.
Prissumman är 150 000 kronor.
Dollaria voit voittaa jos osut 4 numerot ja powerball numero.
Dollar kan du vinna om du träffar 4 siffror och powerball nummer.
Kesäkuu 2012 5,56 dollaria bitcoinin hinta oli taas nousussa.
Juni 2012 5,56 USD var bitcoin-priset på uppgång igen.
Voitit 1_000 dollaria. voitin loppukilpailupaikan.
Du har vunnit 6400 kr. du har vunnit en plats i pristävlingen.
Raaputusarpa maksaa 250 dollaria.
En helårsprenumeration kostar 250 kronor.
Tavallinen rolls-royce phatom maksaa 400_000 dollaria.
Perrellis lyxklänning kostade 100 000 kr.
Siksi, john sai 375* 100_37500 dollaria osoitteesta perintönä, niin vastaus on.
Därför john fick 375* 100 37500 dollar från arv, så är svaret.
Kaupan arvo on 170 miljoonaa dollaria yritysarvo.
Transaktionen värderas till 170 miljoner USD företagsvärdering.
Hän antoi minulle 67 dollaria- ja... sanoi hyvästi.
Hon gav mig 67 dollar... och... hon sa hej dâ.
Aamulla lähetin miljoona dollaria saadakseni sinut ulos vankilasta!
I morse förde jag över 1 miljon dollar...- ...för att få ut dig ur fängelse!
Palkintosumma on 50_000 dollaria.
Prissumman är på 50 000 kronor.
Lionit 45 klubista keräsivät melkein 500_000 dollaria.
Lionmedlemmar från 45 klubbar fortsatte att samla in nästan USD 500 000.
Viisi tuhatta dollaria 24 tunnissa?
Femtusen dollar på 24 timmar?- ja.
Päivä maksu on 250 dollaria.
Pris för en dag är 250 kr.
Vuositulot ovat 180 dollaria henkeä kohti.
Årsinkomsten per invånare är 180 dollar.
Seitsemän dollaria, tai jatkan puhetta.
Sju spänn, eller jag fortsätta prata.
Miljoona dollaria sveitsiläiselle pankkitilille.
En miljon dollar på ett konto i schweiz.
Lisäsiivous saatavilla 30 dollaria per palvelu.
För denna tjänst tar vi 30 kr per leverans.
Yli puolet väestöstä ansaitsee alle kaksi dollaria päivässä.
Mer än hälften av befolkningen tjänar mindre än två dollar om dagen.
Vastaavana aikana viime vuonna liikevaihto oli 24,7 miljardia dollaria ja nettotulos 6 miljardia dollaria.
Motsvarande kvartal förra året var omsättningen 24,7 miljarder USD och nettovinsten 6 miljarder USD.
Palkinnon arvo on 250_000 dollaria.
Prissumman är på 250 000 kronor.
Yhdeksän dollaria ja ilmaisia bisnesneuvoja.
Nio dollar...- och gratis rådgivning.
Hän ansaitsee yli $ 10n miljoonaa dollaria turnauksen uransa aikana.
Han tjänar över$ 10n miljoner dollar i turneringen under sin karriär.
Palkintosumma on 50_000 dollaria.
Prissumman är 50 000 kr.

Tulokset: 6797, Aika: 0.1115

"Dollaria" eri kielillä


TOP SANAKIRJASSA KYSELYT
Top Sanakirjassa Kyselyt

Suomi - Ruotsi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ruotsi - Suomi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää