EGYPTIIN RUOTSIKSI

Käännös egyptiin vuonna Ruotsiksi

S Synonyymit

Tulokset: 246, Aika: 0.083

Esimerkkejä Egyptiin käytöstä lauseessa ja niiden käännökset

Pelkästään nigeriaan, ghanaan ja egyptiin saapui päivittäin noin 1_000 televisiovastaanotinta.
Bara till nigeria, ghana och egypten kom ungefär 1 000 tv-apparater per dag.
Kun caesar saapuu egyptiin ja kohtaa kauniin kleopatran, tunteet roihahtavat.
När julius caesar anländer till egypten och möter den sköna kleopatra börjar känslorna svalla.
Hyvät suhteet egyptiin ovat myös meille elintärkeitä.
Goda förbindelser med egypten är av stor vikt också för oss.
Argentiinaan, egyptiin, espanjaan, paraguayhin.
Argentina, egypten, spanien, paraguay.

Hänen piti purjehtia egyptiin, mutta hän ryöstikin konstantinopolin.
Han skulle segla till egypten, men plundrade konstantinopel i stället.
Sinut palautetaan egyptiin ja haudataan kunniallisesti.
Du ska återlämnas till egypten och få en ärans begravning.
Meidän olisi toteutettava enemmän konkreettisia toimia, ja lähetettävä egyptiin tarkkailuvaltuuskunta.
Vi bör överväga att vidta mer konkreta åtgärder och skicka en observatörsgrupp till egypten.
Monet ranskalaiset tekstiilialan yritykset olivat jo tuolloin siirtäneet toimintojaan pohjois-afrikkaan tai egyptiin.
Många franska textilföretag hade redan omlokaliserat till nordafrika eller egypten.
Tavoitteena on nopea siirtyminen rauhalliseen, demokraattiseen ja moniarvoiseen egyptiin.
Målet är en snabb övergång till ett fredligt, demokratiskt och pluralistiskt egypten.
Jumalauta, en tiennyt, että se ulottuu egyptiin asti.
För helvete. jag visste inte att vi gick ända tillbaka till egypten.
Minä menen egyptiin.
Jag ska till egypten.
Siksi roomalaiset tulivat egyptiin.
Därför kom romarna till egypten.
Kiitä onneasi ettet päätynyt muinaiseen egyptiin.
Tur för dig att du inte kom till det gamla egypten.
Lähdemme egyptiin.
Vi ska fara till egypten.
Putek lähetetään egyptiin.
Putek ska ju skickas till egypten.
Tyttäreni meni egyptiin.
Min dotter åkte till egypten.
Raamatun mukaan jumala lähetti vitsaukset egyptiin kun faarao ei vapauttanut israelilaisia orjuudesta.
Gud släppte lös plågorna över egypten när farao vägrade frige israelerna från slaveri.
Hän opiskeli 1888-1889 saksassa ja teki 1893-1895 tutkimusmatkan syyriaan, palestiinaan ja egyptiin.
Han gjorde 1893-1895 en studieresa till bland annat syrien, palestina och egypten.
Me eurooppalaiset olemme syystä ylpeitä syvästä ja syvällisestä suhteestamme egyptiin.
Inom EU är vi med all rätt stolta över våra mycket goda och djupgående förbindelser med egypten.
Osa esineistä jäi egyptiin.
Vissa saker blev kvar i egypten.
Yhdysvalloilla on läheiset ja merkitykselliset suhteet egyptiin.
USA har en nära och meningsfull relation med egypten.
Jumala lähetti ne täit minun päähäni, kuten hän lähetti kulkusirkat egyptiin.
Det var gud som gav mig lössen. som gräshopporna i egypten.
Katso, herra ajaa nopealla pilvellä ja tulee egyptiin.
Se, HERREN far fram på ett ilande moln och kommer till egypten.
Skråmo päätti vuonna 2005 lähteä egyptiin opiskelemaan arabiaa ja islamia.
Bestämde michael skråmo sig för att åka till egypten för att studera arabiska och islam.
Teloitettiin egyptiin.
Återbördad till egypten.
Et edes tiennyt, että hyökkäsimme egyptiin.
Du vet ju inte ens vilka som invaderade egypten.
Egyptiin tuli faarao joka ei tiennyt.
Det kom till egyptens land en farao som intet visste.
Muinaiseen egyptiin.
Forntida egypten.
Eri henkilöllisyyksiä käyttäen hän on mennyt egyptiin, algeriaan, libyaan ja nigeriin.
Under olika identiteter har han vistats i egypten, algeriet, libyen och niger.
Yhden tiedon mukaan hän on mennyt egyptiin.
Enligt en rapport har han rest till egypten.

Tulokset: 246, Aika: 0.083

TOP SANAKIRJASSA KYSELYT
Top Sanakirjassa Kyselyt

Suomi - Ruotsi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ruotsi - Suomi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää