EI AMMU RUOTSIKSI

Käännös ei ammu vuonna Ruotsiksi

S Synonyymit

Tulokset: 47, Aika: 0.0711

Esimerkkejä Ei Ammu käytöstä lauseessa ja niiden käännökset

Minä menen. hän ei ammu naista.
Han skjuter inte en kvinna.
Ase ei ammu, vaan te.
Vapnet skjuter inte, det gör du.
Kukaan ei ammu, ennen kuin annan luvan.
Skjut inte tills jag ger order.
Moni ei ammu lasta ja tulee itse ammutuiksi.
De flesta skjuter inte barnet och blir skjutna.

Kukaan ei ammu!
Hän ei ammu?
Kukaan ei ammu ilman komentoa!
Skjut inte utan order.
Se ei ammu kiviä.
Det skjuter inte stenar.
Kukaan ei ammu tai heitä kranaattia kunnes annan merkin.
Skjut inte eller kasta granater innan jag ger signal.
Kukaan ei ammu!
Skjut inte. ingen skjuter!
Naista hän ei ammu.
Han skjuter inte en kvinna.
Ryöstäjä ei ammu uhria takaapäin.
Rånare skjuter inte offret bakifrån.
Hän ei ammu minua.
Han skjuter inte mig.
Tämä ei ammu suoraan.
Det skjuter inte rakt.
Taitava metsästäjä ei ammu umpimähkään ja toivo parasta.
En bra jägare skjuter inte bara och hoppas på det bästa.
Hän ei ammu minua, koska olen hänen pilottinsa.
Han skjuter inte mig, för jag är hans pilot.
Se ei ammu. luoja!
Tosin... majuri könig ei ammu, koska hän ei ole tuolla.
Fast major könig skjuter inte för major könig är inte där.
Hän ei ammu miestä noin vain, minä teen sen mielelläni.
Han skjuter inte någon kallblodigt. men det gör jag.
Älä kuuntele häntä. hän ei ammu sinua.
Lyssna inte, han skjuter inte.
Älkää tehkö mitään. hän ei ammu meitä.
Weller, lugn, han skjuter inte mot oss.
Se on elintärkeä, mutta se ei ammu lentokoneita alas.
Den är viktig, men den skjuter inte ner några plan.
Sanokaa tälle miehelle, että jos hän ei ammu minua... niin tapan hänet.
Säg till mannen om han inte skjuter på mig... kommer jag att döda honom.
Ross ei ammu teitä, jos epäonnistutte kerran. se ei ole demokraattista!
Ross lär inte skjuta er för en enda miss, det vore odemokratiskt.
Muista nyt chulo. kukaan ei ammu jos papá ei ammu.
Chulo du vet att vi inte skjuter om inte pápa trycker av.
Voittaja on se, joka ei ammu aivojaan pihalle.
Vinnare blir den som inte skjuter skallen i bitar.
Theo voi tulla sitten luoksemme. ja isäsi, jos hän ei ammu minua ensin.
Vi skickar efter theo och din pappa om han inte skjuter mig först.
Minun käy paremmin, jos hän ei ammu sinua kasvoihin.
Så det är bättre för mig om han inte skjuter dig i nyllet.
Hän ei ammu sinua, koska hän nauttii sinusta.
Han kommer inte att skjuta dig, för att han är för fäst vid dig.
Hän ei ammu minua.
Han kommer inte att skjuta mig.

Tulokset: 47, Aika: 0.0711

SANATARKASTI KÄÄNNÖS

Sanatarkasti käännös


TOP SANAKIRJASSA KYSELYT
Top Sanakirjassa Kyselyt

Suomi - Ruotsi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ruotsi - Suomi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää