EI EDES RUOTSIKSI

Käännös ei edes vuonna Ruotsiksi

S Synonyymit

Tulokset: 2215, Aika: 0.1369

Esimerkkejä Ei Edes käytöstä lauseessa ja niiden käännökset

Hän ei edes vilkaissut minua.
Han tittade inte ens på mig.
Niitä ei edes mainita g20:n virallisilla verkkosivuilla.
De nämns inte ens på g20:s officiella webbplats.
Hän ei edes kokeile luodin sieppaamista.
Han provar ju inte ens kulfångning.
Sähköpostitiedusteluihin ei edes vastattu.
De svarar inte ens på intervjuförfrågningar.

Mitään ei löydä, ei edes papereita pöydältäni.
Man hittar inget. lnte ens pappren på skrivbordet.
Edmund ei edes pidä uskonnosta.
Edmund gillar ju inte ens religion.
Se ei edes toiminut.
Det funkade ju inte ens.
Ei edes ricon nimeä.
Lnte ens ricos namn.
Perustamissopimuksissa ei edes mainita kuulemisia.
Utfrågningarna nämns inte ens i fördragen.
Kollegoilta saamieni tietojen mukaan ei edes ambulansseja päästetä perille.
Inte heller ambulanser får komma fram, enligt uppgifter från kollegerna.
Ei edes naapurimaiden bulgarian eikä romanian kansalaisilta vaadita viisumia huomattavista turvallisuusongelmista huolimatta.
Inte heller grannländerna bulgarien och rumänien har, trots avsevärda säkerhetsproblem, någon visumplikt.
Ei edes tiedä, onko se siellä vai ei.
Det märks inte ens om jag är där eller ej.
Tämä maija poppanen ei edes osallistu.
Mary poppins är ju inte ens med.
Ei edes robert.
Lnte ens robert.
Ei edes kysynyt peräämme.
Frågade aldrig efter oss.
Nykyisin yksikään eu:n jäsenvaltio ei välty äärioikeistoilmiöltä, ei edes kotimaani ruotsi.
Idag är inget eu-land befriat från högerextremismen, inte heller mitt land, sverige.
Ei edes virtsatietulehdusta.
Lnte ens en urinvägsinfektion!
Hän ei edes nähnyt kasvojamme.
Han såg aldrig våra ansikten.
Gazprom ei edes vaivautunut vastaamaan euroopan unionille.
Gazprom brydde sig inte ens om att svara EU.
Juna ei edes pysähdy.
Tåget stannar ju inte ens.
Siinä ei edes sanota missään, että se rajoittuu rikosoikeuteen.
Det står inte ens någonstans att det är begränsat till straffrätten.
Ei edes nähnyt sitä bussia.
Hon såg aldrig bussen närma sig.
Ei edes 1000 kondomin kanssa, howard.
Lnte ens med tusen kondomer howard.
Kenelläkään ei ole sellaista sydäntä kuin otolla. ei edes minulla.
Ingen har ett hjärta som otto- inte heller jag.
Hänen ei edes pitäisi olla töissä.
Han borde ju inte ens jobba.
Minulla ei edes ole asetta.
Jag har ju inte ens nån pistol.
Hän kun ei edes ole muslimi.
En som inte ens är muslim?
Ei edes shakespeare, michelangelo eivätkä kreikkalaiset.
Lnte ens shakespeare eller michelangelo...eller greker.
Alexandra ei edes lahtenyt new yorkista.
Alexandra lamnade aldrig new york.
Ei edes ordenin taika.
Inte heller magin av orden.

Tulokset: 2215, Aika: 0.1369

KATSO MYÖS

Katso myös


SANATARKASTI KÄÄNNÖS

Sanatarkasti käännös


TOP SANAKIRJASSA KYSELYT
Top Sanakirjassa Kyselyt

Suomi - Ruotsi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ruotsi - Suomi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää