EI KENENKÄÄN RUOTSIKSI

Käännös ei kenenkään vuonna Ruotsiksi

S Synonyymit

Tulokset: 67, Aika: 0.0687

Esimerkkejä Ei Kenenkään käytöstä lauseessa ja niiden käännökset

Siitä ei kenenkään tarvitse olla huolissaan.
Det behöver ingen oroa sig för.
Mutta ei kenenkään tarvitse tietää.
Men ingen behöver få veta.
Valinta on minun omani, ei kenenkään muun.
För det är ditt ansvar, inte någon annans.
Ei kenenkään ole pakko raiskata.
Ingen ska ha våldtagits.

Hänen maailmansa, ei kenenkään muun.
Sina egna, inte någon annans.
Ei kenenkään vastuulla.
Tar inget ansvar.
Yksin ei kenenkään pitäisi joutua taistelemaan.
Ingen ska behöva kämpa ensam.
Älä jätä häntä yksin kenenkään kanssa. ei kenenkään, ei edes... minun.
Lämna henne inte ensam med någon, inte någon, inte ens... mig.
Lisäksi tässä maassa ei kenenkään omaisuus ole pyhää.
Dessutom finns det inget heligt skydd för äganderätten i vårt land.
Ei kenenkään muun, vain minun.
Ingen annans, bara mitt.
Sitä ei kenenkään pitäisi saada. sitä ei kenenkään pitäisi haluta.
Det är inget man varken bör ha eller eftertrakta.
Ei kenenkään erityisen.
Ingen särskild.
Ei kenenkään passikuva saisi näyttää näin hyvältä.
Inget passfoto bör se så här bra ut.
Parempi niin, kuin ei kenenkään käsissä.
Hellre det, än att inget händer.
Ei kenenkään muun.
Ingen annans.
Ilmeisesti ei kenenkään.
Ingen tydligen.
Ei kenenkään nimi ole sleeve.
Ingen heter sleeve.
Ei kenenkään nimi ole wolfgang.
Ingen heter wolfgang.
Ei kenenkään toisen.
Ingen annans.
Vain sinun ja de foix'n piti päästä pakoon. ei kenenkään muun.
Bara ni och de foix får fly, ingen annan.
Se on minun syyni, ei kenenkään muun.
Det är mitt fel, ingen annans.
Mieluiten ei kenenkään.
Helst ingen.
Ei kenenkään, isä.
Ingen, pappa.
Ei kenenkään pitäisi hävetä.
Ingen ska skämmas. nej.
Ei kenenkään pitäisi.
Ingen borde vara här.
Kenen tahansa tästä pöydästä, mutta ei kenenkään muun.
Vem som helst runt det här bordet, men ingen annan.
Ei kenenkään olisi pitänyt olla siellä.
Ingen skulle ha varit där.
Ei kenenkään muun!
Inga andra!
Eva rodriguez, ei kenenkään mukaan.
Eva rodriguez, efter ingen.
Eli ei kenenkään syy.
Så det är inte någons fel.

Tulokset: 67, Aika: 0.0687

KATSO MYÖS

Katso myös


SANATARKASTI KÄÄNNÖS

Sanatarkasti käännös


TOP SANAKIRJASSA KYSELYT
Top Sanakirjassa Kyselyt

Suomi - Ruotsi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ruotsi - Suomi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää