EI OLE KIIRE RUOTSIKSI

Käännös Ei Ole Kiire Ruotsiksi

Tulokset: 56, Aika: 0.0798

har inte bråttom (5) inte är upptagen (8) har ingen brådska (4)

Esimerkkejä Ei Ole Kiire käytöstä lauseessa ja niiden käännökset

Har inte bråttom
Minulla ei ole kiire, mutta joskus kyllä.
Jag har inte bråttom, men någon dag, ja, visst.
Mutta minulla ei ole kiire, vaikka menisi vuosia.
Men jag har inte bråttom. Det kan ta flera år.
Inte är upptagen
Sen, jolla ei ole kiire.
Den som inte är upptagen.
Jos sinulla ei ole kiire, mietimme, jos voisit.
Om du inte är upptagen tänkte vi att du kunde.
Har ingen brådska
Minulla ei ole kiire.
Jag har ingen brådska.
Meillä ei ole kiire.
Vi har ingen brådska.
Inte har bråttom
Onneksi vieraallamme ei ole kiire.
Tur att vår gäst inte har bråttom.
Onneksi meillä ei ole kiire.
Tur att vi inte har bråttom.
Muut lause esimerkkejä
Minulla ei ole kiire tuomiolle.
Jag har inte bråttom att möta min skapare.
Jos sinulla ei ole kiire.
Om du inte är upptagen.
Minulla ei ole kiire DEA: n luokse.
Jag har inte bråttom att gå till FBI.
Jos sinulla ei ole kiire myöhemmin, voit tulla auttamaan valitsemisessa.
Om du inte är upptagen senare kan du komma över och välja ut en.
Minulla ei ole kiire pois.
Jag har ingen brådska ut.
Young ei aio kuunnella, ja Rushilla ei ole kiire kotiin.
Young kommer inte att lyssna, och dr Rush har inte bråttom hem.
Tule mukaan, jos sinulla ei ole kiire katsoa vanhusten hässivän.
Du kan följa med, om du inte är upptagen med att kolla på gamlingar.
Älkää huoliko. Minulla ei ole kiire.
Lugn, jag har ingen brådska.
Jos sinulla ei ole kiire, haluatko kanssani treffeille?
Om du inte är upptagen kanske du vill gå på dejt med mig?
Jos sinulla ei ole kiire.
Så, om du inte är upptagen.
Se, jolla ei ole kiire syntyä, on kiire kuolla.
Han är inte upptagen med att födas, utan med att dö.
Niin ei käy koskaan, kun ei ole kiire.
Så blir det aldrig när man inte har bråttom.
Meillä ei ole kiire.
Vi har inte bråttom.
Minulla ei ole kiire.
Jag har inte bråttom.
Carlolla ei ole kiire kotiin.
Carlo har inte bråttom hem.
Ei ole kiire.
Det är inte bråttom.
Sinulla ei ole kiire takaisin töihin.- Onko sinulla?
Du har inte bråttom tillbaka.
Mutta minulla ei ole kiire kuolla. Pitäkää heidät loitolla.
Men det är ingen brådska, så håll dem på avstånd.
Heillä ei ole kiire takaisin.
De har nog inte bråttom tillbaka.
Minulla ei ole kiire.
Ingen brådska.

Tulokset: 56, Aika: 0.0798

Katso myös


minulla ei ole kiire
jag har inte bråttom jag har ingen brådska inte , jag har tid jag har inget inbokat
ei ole liian kiire
är aldrig så upptagen inte är alltför upptagen inte har för fullt upp jag inte har för mycket på jag inte är för upptagen
ei ole mikään
är ingen är inte
ei ole aikaa
har inte tid hinner inte
ei ole vain
är inte bara har inte bara är inte enbart
ei ole hyvä
är inte bra är ingen bra
ei ole sinun
är inte ditt
ei ole helppoa
är inte lätt blir inte lätt

Sanatarkasti käännös


ei
- inte nej ingen
TOP SANAKIRJASSA KYSELYT
Top Sanakirjassa Kyselyt

Suomi - Ruotsi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Ruotsi - Suomi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Lisää