EI OLISI MITÄÄN RUOTSIKSI

Käännös ei olisi mitään vuonna Ruotsiksi

S Synonyymit

Tulokset: 99, Aika: 0.114

Esimerkkejä Ei Olisi Mitään käytöstä lauseessa ja niiden käännökset

Hän elää vain tylsää vanhuksen elämää kuin hänellä ei olisi mitään piiloteltavaa.
Han lever ett tråkigt gammelmansliv, som om han inte har något kvar att dölja.
Lucianilla ei olisi mitään mielenkiintoa ihmisiin,- michaeliin tai muihin.
Lucian skulle inte vara intresserad av en människa varken michael eller någon annan.
Lapsiaan täytyy olla valmis kuuntelemaan, vaikka heillä ei olisi mitään sanottavaa.
Man måste kunna lyssna på sina barn även om de inte har något att säga.
Voit opiskella avoimissa korkeakouluissa, vaikka sinulla ei olisi mitään tutkintoa.
Du kan studera vid öppna högskolor fastän du inte har någon examen.

Voit opiskella avoimessa yliopistossa, vaikka sinulla ei olisi mitään tutkintoa.
Du kan studera vid ett öppet universitet även om du inte har någon examen.
Voit opiskella avoimessa ammattikorkeakoulussa, vaikka sinulla ei olisi mitään tutkintoa.
Du kan studera vid en öppen yrkeshögskola även om du inte har någon examen.
Ehkä jos sinulla ei olisi mitään salattavaa.
Om du inte hade något att dölja.
Ei olisi mitään iloa onnistumisesta, jos ei olisi- riskejä- matkalla.
Spelet är inte roligt, om det inte innehåller en viss risk.
Miksi jotain on olemassa, sen sijaan että ei olisi mitään?
Varför finns det något snarare än att det inte finns något?
Jos olisivat käyttäneet omaani, siitä ei olisi mitään jäljellä.
Om det var en av mina skulle det inte finnas något kvar av den.
Ei, siinä ei olisi mitään järkeä.
Nej, det vore inte logiskt.
Välissä ei olisi mitään.
Det finns inget däremellan.
Toivottavasti ei olisi mitään vakavaa.
Hoppas att det inte var något allvarligt.
Siinä ei olisi mitään järkeä.
Det skulle inte ha någon mening.
Sitä vastaan minulla ei olisi mitään.
Jag skulle inte ha något att invända mot det.
Välissä ei olisi mitään.
Det är inget däremellan.
Käytettävissä ei ole ratkaisua, jolla ei olisi mitään vaikutusta ympäristöön.
Det finns ingen lösning som är helt utan konsekvenser för miljön.
Siinä ei olisi mitään järkeä, sillä kaikkihan tuntevat tilanteen!
Det här leder ingen vart: alla är medvetna om situationen.
Ei olisi mitään mieltä kuulla parlamenttia.
Det vore ju ingen idé att ha samråd.
Sillä ei olisi mitään merkitystä.
Det betyder inte ens någonting.
Tila ei olisi mitään ilman minun maitani.
Gården hade inte varit något utan min mark.
Tiedän pari tyyppiä, joilla ei olisi mitään sitä vastaan.
Jag vet några som inte skulle ha nåt emot det.
Jospa siinä ei olisi mitään estämässä peukalointia.
Det finns inget avstängningsprogram, kanske... kanske saknas ett manipuleringssäkert program. ja.
Kuin sinussa ei olisi mitään erityistä.
Som om det inte är nåt speciellt med en.
Nancyllä ei olisi mitään tekemistä tällaisten humalaisten ja surkimusten kanssa.
Nancy skulle inte umgås med fyllhundar som de här.

Tulokset: 99, Aika: 0.114

KATSO MYÖS

Katso myös


SANATARKASTI KÄÄNNÖS

Sanatarkasti käännös


TOP SANAKIRJASSA KYSELYT
Top Sanakirjassa Kyselyt

Suomi - Ruotsi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ruotsi - Suomi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää