EKALLA RUOTSIKSI

Käännös ekalla vuonna Ruotsiksi

S Synonyymit

Tulokset: 68, Aika: 0.1019

Esimerkkejä Ekalla käytöstä lauseessa ja niiden käännökset

Tapasimme ekalla luokalla, neiti hiddlestonin kuvaamataidon tunnilla.
Vi träffades i första klass. miss hiddlestons teckningsklass.
Kuulin jo ekalla kerralla.
Jag hörde det första gången!
Ekalla kerralla hermostutti. mutta arvaa mitä?
Jag var så nervös första gången, men vet du vad?
Meidän piti myydä miltsi ekalla viikolla.
Vi skulle sälja en miljon första veckan.

Tajusin jo ekalla kerralla.
Jo, jag förstod det första gången.
He eivät uskalla ryppyillä ekalla viikolla.
Första veckan är de för rädda för att bråka.
Ei. olin oikeassa ekalla kerralla.
Nej, det var rätt första gången.
No... minuakin pelotti ekalla kerralla.
Tja... jag var också rädd första gången.
Lähden ekalla bussilla pois.
Jag ska ta första bussen härifrån.
Se lukee sääntökirjan ekalla sivulla.
Det står i justice league-regelboken, första sidan.
Hyvä, en kuullut sitä ekalla kerralla.
Bra, jag hörde den inte första gången.
Hän oli sinkku ekalla lukukaudella.
Första terminen var hon singel.
Etkö munannut tarpeeksi ekalla kertaa?
Tabbade du dig inte tillräckligt första gången?
Ekalla laukauksella.
Första skottet.
Ekalla kierroksella annan hänen jahdata.
Första ronden ska han få jaga mig.
Aina hitaasti ekalla kerralla.
Alltid långsamt första gången.
Kukaan ei ole hyvä ekalla kerralla.
Ingen är bra första gången.
Se oli ekalla kerralla.
Det var första gången.
Saitko potkut jalkapallosta ekalla viikolla?
Fick du sparken från footballen? första veckan?
Naurattiko se ekalla kerralla?
Var det kul första gången?
Niin minullekin kävi ekalla kerralla.
Det hände mig första gången.
Vain kymmenellä ekalla kerralla.
Bara de första tio gångerna.
Ei parilla ekalla kerralla.
Inte de första gångerna.
Hän ei ollut kummoinen ekalla kerralla.
Hon var inte bra den första gången.
Marihuana ekalla.
Marijuana ett.
Kuulin ekalla kerralla.
Jag hörde dig första gången.
Ei ekalla. se ei ole mamboa.
Inte på ettan- det är inte mambo.
Nuo wildit tulivat 5 ekalla kiekalla.
Så här långt har det kommit fem volymer vardera.
Se ei yleensä onnistu ekalla kerralla.
Det brukar inte funka på första försöket.
Se taitaa mennä:" kuka on ekalla.
Det är nog: "han är först.

Tulokset: 68, Aika: 0.1019

KATSO MYÖS
TOP SANAKIRJASSA KYSELYT
Top Sanakirjassa Kyselyt

Suomi - Ruotsi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ruotsi - Suomi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää