EMME VOISI RUOTSIKSI

Käännös emme voisi vuonna Ruotsiksi

S Synonyymit

Tulokset: 90, Aika: 0.1501

Esimerkkejä Emme Voisi käytöstä lauseessa ja niiden käännökset

Sanot, kuin emme voisi asialle mitään.
Som om vi inte kan hjälpa det.
Joten mitä jos emme voisi elää ilman korkeatasoista huoltoa?
Måhända att vi inte kan leva utan viss omhändertagning.
Mutta ei se sitä tarkoita, että emme voisi olla ystäviä.
Att jag sparkade dig betyder inte att vi inte kan vara vänner.
Että emme voisi luottaa kehenkään paitsi jumalan miehiin.
Att vi inte kunde lita på någon förutom guds män.

Tiesin vain, että emme voisi jäädä.
Jag visste endast att vi inte kunde stanna där ute.
Emme voisi auttaa vaikka haluaisimme. mitä?
Tyvärr, vi kunde inte hjälpa till även om vi ville det.
Emme jaksaisi, jos emme voisi jutella keskenämme.
Vi skulle inte orka om vi inte kunde prata med varann.
Olette kunnossa? olemme. emme voisi olla paremmin.
Ja, vi kunde inte ha det bättre.
Emme voisi elää ilman hevosia.
Vi kunde inte leva utan hästarna.
Emme voisi olla enää onnellisempia.
Vi kunde inte vara ännu gladare.
Emme voisi olla erilaisempia.
Vi kunde inte vara mer olika.
Sittenhän- emme voisi.
Men då kan vi inte.
Emme voisi huijata sinua niin.
Vi kan inte lura dig så.
Emme voisi palkata sinua!
Vi kan inte anställa er!
Tuntuu kuin emme voisi mennä naimisiin, emme ainakaan tällätavalla.
Vi kan inte gifta oss.
Emme voisi mennä minun luokseni. moira tekee siellä töitä.
Vi kan inte gå hem till mig, moira är där.
Emme voisi antaa hänelle edes lasillista vettä.
Vi kan inte ens ge henne ett glas vatten.
Emme voisi puolustautua.
Vi kan inte försvara oss.
Lhan kuin emme voisi pyytää sitä.
Vi kan inte be om det.
Emme voisi tehdä sitä lesterille.
Vi kan inte göra så mot lester.
Emme voisi olla erilaisempia.
Vi kan inte vara mer olika.
Emme voisi asialle mitään.
Vi kan inte göra något åt det.
Emme voisi ottaa, emmekä ottaisi sieluasi- tai mieltäsi tai ruumistasi.
Vi kan inte, och skulle inte ta era själar... eller tankar, eller kroppar.
Vai miksi emme voisi?
Varför inte?
Miksi emme voisi nimittää eu:n erityisedustajaa valko-venäjälle?
Varför inte utse en särskild eu-företrädare för vitryssland?
Miksi me emme voisi tehdä samoin?
Varför kan inte vi göra samma sak?
Miksi emme voisi yhdessä panostaa tähän ohjelmaan?
Varför koncentrerar vi oss inte på detta program?

Tulokset: 90, Aika: 0.1501

SANATARKASTI KÄÄNNÖS

Sanatarkasti käännös


TOP SANAKIRJASSA KYSELYT
Top Sanakirjassa Kyselyt

Suomi - Ruotsi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ruotsi - Suomi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää