ENTÄ JOS NE RUOTSIKSI

Käännös entä jos ne vuonna Ruotsiksi

S Synonyymit

Tulokset: 48, Aika: 0.104

Esimerkkejä Entä Jos Ne käytöstä lauseessa ja niiden käännökset

Entä jos ne olisivat peuroja, liskoja tai jotain muuta?
Jag menar, tänk om de var rådjur, ödlor eller så?
Entä jos ne sekoittuisivat?
Och om de hamnar fel?
Ja entä jos ne löysivät tien takaisin?
Och tänk om de hittade en väg tillbaka?
Entä jos ne osaisivat tanssia?
Tänk om de kunde dansa?

Entä jos ne huomaa sen?
Men om de upptäcker det?
Entä jos ne pääsevät ulos ja purevat sinua?
Och om de kom ut och bet dig?
Entä jos ne ovat anteeksiantamattomia?
Men om de är oförlåtliga?
Entä jos ne jutut olivat osa pommia?
Tänk om de var delar till en bomb?
Entä jos ne löytävät meidät sitä ennen?
Och om de spårar upp oss innan dess?
Entä jos ne alkavat viestiä muille replikaattoreille?
Och om de går online och kontaktar andra replikatorer?
Entä jos ne saavat hänet?
Men om de tar honom då?
Entä jos ne yrittävät saada hänet luovuttamaan?
Tänk om de försöker få henne att ge upp?
Entä jos ne ovat kapinallisia?
Och om de är rebeller?
Entä jos ne karkaavat?
Tänk om de kommer lösa?
Entä jos ne lopultakin päättäisivät tapella vastaan?
Tänk om de slutligen skulle slå tillbaka?
Entä jos ne lopultakin päättäisivät tapella vastaan?
Tänk om de till sist bestämde sig för att slå tillbaka?
Entä jos ne eivät tee sitä?
Tänk om de inte gör det.
Entä jos ne palaavat?
Tänk om de kommer tillbaka.
Entä jos ne usuttavat koirat kimppuumme?
Tänk om de bussar hundar på oss? ingen fara, twist.
Entä jos ne on varastettu pankista tai jotain?
Tänk om de är från nåt bankrån?
Entä jos ne eivät tiedä, missä tämä on?
Tänk om de inte vet var han är.
Entä jos ne menevät sekaisin?
Tänk om de blandadesihop? -jag kan skilja på dem.
Entä jos ne panivat uuden varjon?
Tänk om de tog bort en bil och satte in en ny.
Entä jos ne voisi estää?
Tänk om de gick att förhindra.
Entä jos ne puhuvat meille?- eivät ne voi.
Tänk om de kunde tala med oss.
Entä jos ne voivat ajatella keskenään?
Tänk om de kan "tänka" till varandra?
Entä jos ne voivat puhua meille.
Tänk om de kunde tala med oss.
Entä jos ne lähtevät silti perääsi?
Tänk om de kommer efter dig ändå?
Entä jos ne tyypit tulevat takaisin?- josh, anna olla.
Tänk om dem kommer tillbaka, va?
Entä jos ne saisivat tietää, kuka hän on?
Och om dom får reda på vem han är?

Tulokset: 48, Aika: 0.104

KATSO MYÖS

Katso myös


SANATARKASTI KÄÄNNÖS

Sanatarkasti käännös


"Entä jos ne" eri kielillä


TOP SANAKIRJASSA KYSELYT
Top Sanakirjassa Kyselyt

Suomi - Ruotsi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ruotsi - Suomi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää