EPÄILYS RUOTSIKSI

Käännös epäilys vuonna Ruotsiksi

S Synonyymit

Tulokset: 82, Aika: 0.5614

Esimerkkejä Epäilys käytöstä lauseessa ja niiden käännökset

Pelko, epäilys ja epäusko.
Rädsla, tvivel och misstro.
Tuo epäilys on osoittautunut hyvin aiheelliseksi.
Denna misstanke har visat sig vara välgrundad.
Ja epäilys, adso, on uskon vihollinen.
Och tvivel, adso, är trons fiende.
Mikä epäilys se on?
Vilken misstanke då?

Mutta nyt sietämätön epäilys kalvaa häntä.
Men nu-det outhärdliga tvivlet. det förtär honom.
Doubt- epäilys.
Sökande- tvivel.
Minulla on epäilys.
Jag har mina tvivel.
Se on lupaukseni, on jakaa tämä epäilys kanssasi.
Det är mitt löfte. att dela det här tvivlet med dig.
Epäilys on avain, charlotte.
Tvivlet är nyckeln, charlotte.
Ymmärrätte, että epäilys säilyy.
Ni förstår att det finns tvivel kvar.
Epäilys on hänen vihollisensa.
Tvivel är den riktiga fienden.
Epäilys on jumalan tapa koetella meitä.
Tvivlet är guds sätt att pröva oss.
Meitä epäilys ja kauhu värisyttää.
Oss skakar skräck och tvivel.
Miehen todellinen vihollinen on epäilys.
Mannens sanna fiende är tvivel.
Se oli kalvava epäilys.
Det var ett gnagande tvivel.
Epäilys kalvaa häntä.
Tvivel gnager honom.
Epäilys on.
Det är tvivel.
Epäilys on kaikki kaikessa.
Tvivel är allt.
Epäilys voi muuttaa kauniin ginga-liikkeen vaaralliseksi.
Tvivel kan förvandla en vacker ginga-fint till nåt farligt.
On olemassa myös toisenlainen syöpä. epäilys.
Men det finns en annan sorts cancer också: tvivel.
Isä, miksi hylkäsit minut?" epäilys.
Min gud, varför har du övergivit mig?" tvivel.
Epäilys on hauska juttu.
Tvivel är lustigt.
Ei tarvita kuin järkevä epäilys.
Det enda emma behöver är rimligt tvivel.
Siinä on järkevä epäilys.
Det är rimligt tvivel.
Se on epäilys.
Det är en misstanke.
Takaraivossa oli silti aina epäilys.
Men det fanns alltid ett tvivel.
Se on pelkkä epäilys.
Det är bara en misstanke.
Epäilys muhi hänen mielessään ja vahvistui vain vuosien saatossa.
Tviveln, envisades dock, och blev starkare med åren.
Eikö pelkkä epäilys riskistä riitä?
Räcker det inte enbart med en misstanke om en risk?
Tähän mennessä epäilys kuumasta ilmasta on valitettavan suuri!
Fram till i dag är misstanken om varm luft tyvärr mycket stor!

Tulokset: 82, Aika: 0.5614

KATSO MYÖS

Katso myös


TOP SANAKIRJASSA KYSELYT
Top Sanakirjassa Kyselyt

Suomi - Ruotsi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ruotsi - Suomi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää