EPÄTOIVOA RUOTSIKSI

Käännös epätoivoa vuonna Ruotsiksi

S Synonyymit

Tulokset: 85, Aika: 0.0827

Esimerkkejä Epätoivoa käytöstä lauseessa ja niiden käännökset

Missä on epätoivoa antakoon luoja meille toivoa.
Där det finns förtvivlan låt skaparen ge oss hopp.
Onko se epätoivoa vai huonoa itsetuntoa?
Är det desperation eller väldigt låg självkänsla?
Näen epätoivoa, katumusta.
Jag ser förtvivlan, sorg.
Jos ruoska äkkiä surmaa, niin hän pilkkaa viattomain epätoivoa.
Om en landsplåga kommer med plötslig död, så bespottar han de oskyldigas förtvivlan.

Ensin sinun pitää kokea täydellistä epätoivoa.
Tills du känner total hopplöshet.
Hain hiljaista epätoivoa.
Tyst desperation, liksom.
Se, joka kylvää epätoivoa, korjaa väkivaltaa.
Den som sår förtvivlan skördar våld.
Äänessäsi on epätoivoa.
Desperationen i din röst.
Samaa epätoivoa ja hävitystä.
Det är samma desperation och förstörelse vart du än tittar.
Tämä on vain ihannoitua epätoivoa.
Det är bara idealiserad förtvivlan.
Tällä luodaan epätoivoa rannikkoyhteisöissä.
Detta skapar en atmosfär av desperation i kustsamhällena.
Työttömyys ja vajaatyöllisyys aiheuttavat syrjäytymistä, köyhyyttä ja epätoivoa.
Arbetslöshet och undersysselsättning är källor till utslagning, fattigdom och desperation.
Asenteesi, asusi, taktiikkasi... kaikki kirkuvat kauhua, epätoivoa ja kostoa.
Din attityd, kostym, dina metoder alla skriker av illgärning, förtvivlan och hämnd.
Joten onko tämä urheutta vai pelkkää epätoivoa?
Är det således mod eller bara desperation?
Rikollisuutta, epätoivoa.
Brott, förtvivlan.
Tehdessäni danicaa, olin täynnä närkästystä ja epätoivoa.
När jag skapade danica var jag fylld av bitterhet och desperation.
Toivoa ja epätoivoa.
Hopp och förtvivlan.
Olen vihaisempi kuin koskaan ja täynnä epätoivoa.
Jag är argare än någonsin och fylld av förtvivlan.
Hän osoittaa joko kunnioitusta tai epätoivoa.
Det är nog av respekt, eller i desperation.
Elämäsi on täynnä tragediaa, epätoivoa ja riittämättömyyttä.
Ditt liv har präglats av tragedier, desperation och otillräcklighet.
Aineita ja epätoivoa?
Droger och förtvivlan?
Neljä tuntia katatonista epätoivoa.
Fyra timmar eller så av katatonisk desperation.
Etsijän on palattuaan tuottanut minulle vain kurjuutta ja epätoivoa.
Sedan sökaren återvände har han bara givit mig elände och förtvivlan.
Kaupunki oli täynnä vaaran tuntua. epätoivoa ja intohimoa.
Hela stan andades fara, desperation och... begär.
Mutta hänen sydämensä oli täynnä epätoivoa.
Men hans hjärta var fyllt av förtvivlan.
Se on nykyajan nuorten epätoivoa.
Det är dagens ungdomars desperation.
Se yhdistetään yleensä kaltoin kohdeltuihin naisiin tämä lietsoo epätoivoa.
Den är vanligtvis kopplad till bedragna kvinnosjälar och livnär sig på förtvivlan.
Vaikka laulusi onkin hyvä, se on täynnä epätoivoa.
Låten är bra som den är men den har en känsla av desperation.
Paljon vaurioita ja epätoivoa.
Mycket skador och förtvivlan.
Pelkoa, vihaa, epätoivoa.
Rädsla, ilska, desperation.

Tulokset: 85, Aika: 0.0827

TOP SANAKIRJASSA KYSELYT
Top Sanakirjassa Kyselyt

Suomi - Ruotsi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ruotsi - Suomi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää