ESITELTY RUOTSIKSI

Käännös esitelty vuonna Ruotsiksi

S Synonyymit

Tulokset: 107, Aika: 0.0971

Esimerkkejä Esitelty käytöstä lauseessa ja niiden käännökset

Meitä ei muuten olekaan esitelty kunnolla.
Förresten, vi blev aldrig riktigt presenterade.
Tänään esitelty mietintö ei muuta käsitystämme asiasta.
Det betänkande som lagts fram i dag kommer inte att ändra vår uppfattning på den punkten.
Meitä ei olekaan esitelty.
Vi har inte blivit presenterade.
Ei meitä esitelty.
Vi blev inte presenterade, direkt.

Mietintö on kehittynyt merkittävästi, ja meille on esitelty paljon hyväksyttäviä kompromisseja.
Betänkandet har utvecklats mycket och många godtagbara kompromisser har lagts fram.
Tätä tutkimusta on myös esitelty parlamentissa.
Denna undersökning har även presenterats i parlamentet.
Jäsen lulling, euroopan tilastotietoja ei ole koskaan esitelty parlamentissa yhtä elegantisti!
Fru lulling! aldrig förr har eu-statistik lagts fram så elegant i kammaren!
Meitä ei ole vielä esitelty.
Vi har inte blivit presenterade.
Saab 95 oli vuonna 1959 esitelty saab 93:n farmariversio.
Saab 95 presenterades 1959 och var en kombivariant av saab 93.
Haluisin lisätä, että myös ruotsin vuoristoalueet on viime aikoina esitelty parlamentissa.
Låt mig då tillägga att även svenska bergsområden har presenterats i parlamentet på senare tid.
Paras esimerkki tästä on aikoinaan mahtipontisesti esitelty" free ways" -hanke.
Det bästa exemplet på det är de "free ways" som presenterades med pompa och ståt.
Arvio rahastojen työllisyysvaikutuksista on myös esitelty tämän vuosikertomuksen 3.3 luvussa.
En utvärdering av strukturfondemas effekter på sysselsättningen presenteras också i punkt 3.3 i denna rapport.
Meitä ei ole esitelty.
Nej, vi har inte presenterats.
Meitä ei ole varmaan esitelty.
Vi har inte blivit presenterade.
Meitä ei ole esitelty.
Vi har inte presenterats.
Valitettavasti meitä ei esitelty eilen kunnolla.
Jag är rädd att vi inte presenterades ordentligt i går.
Meitä ei ole esitelty.
Vi har inte blivit presenterade.
Meitä ei olekaan esitelty.
Vi har inte presenterats, dean.
Meitä ei ole esitelty, olen dick durkin.
Vi är inte presenterade.
Meitä ei esitelty kunnolla toisillemme.
Sant, vi presenterades inte korrekt.
Meitä ei liene esitelty.
Vi har nog inte presenterats.
Meitä ei olekaan esitelty.
Vi har visst inte blivit presenterade.
Meitä ei ole edes esitelty.
Vi har ju inte ens presenterats.
Meitä ei ole esitelty.
Men vi blev inte presenterade.
Meitä ei kai ole esitelty.
Vi har nog inte blivit presenterade.
Meitä ei olekaan esitelty.
Vi har inte presenterats.
Ehkä meitä ei ole esitelty.
Vi kanske inte har presenterats.
Meitä ei koskaan esitelty.
Vi blev aldrig presenterade.
En usko, että teitä on esitelty.
Jag tror inte ni blivit presenterade.
En usko että meitä on esitelty.
Jag tror inte vi blivit presenterade.

Tulokset: 107, Aika: 0.0971

KATSO MYÖS

Katso myös


TOP SANAKIRJASSA KYSELYT
Top Sanakirjassa Kyselyt

Suomi - Ruotsi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ruotsi - Suomi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää