ETTÄ SE ON MINUN RUOTSIKSI

Käännös Että Se On Minun Ruotsiksi

Tulokset: 55, Aika: 0.062

Esimerkkejä Että Se On Minun käytöstä lauseessa ja niiden käännökset

Sinun täytyy tajuta, että se on minun ongelmani, ei sinun.
Jag vill bara att du ska veta att det är mitt problem, inte ditt.
Hän kehtasi väittää, että se on minun syytäni!
Och hon påstår att det är mitt fel!
Muut lause esimerkkejä
Kerron Ericille, että se on minun.
Jag tänker säga att den är min.
Tiedäthän, että se on minun?
Du vet väl att det är min hund?
Tiedäthän että se on minun?
Du vet att den är min eller hur?
Miksi oletat, että se on minun vikani?
Varför tror du att det är mitt fel?
Kerroitko, että se on minun juttuni?
Sa du till henne att det var min grej?
Tiedät, että se on minun.
Du vet att den är min.
Taran pitää uskoa, että se on minun taloni.
Tara måste tro att det är mitt hus, så.
Siis tiedän, että se on minun juttuni.
Jag vet att det är min grej, men.
Tiedät että se on minun unelma.
Du vet att det är min dröm.
Sanoit, että se on minun työtäni.
Du sa att det var min uppgift.
Tiedän, että se on minun vikani.
Jag vet att det är mitt fel.
Nyt tiedän, että se on minun.
Nu vet jag att den är min.
Et voi todistaa, että se on minun.
Du kan inte bevisa att den är min.
Sanoit että se on minun filmini.
Du sa att det var min film.
Tiedän, että se on minun ideani, mutta se ei tunnu enää oikealta.
Jag vet att det är min idé, men det känns inte rätt längre.
Outoa, että se on minun työni.
Vad udda att det är mitt jobb.
Totta helvetissä tiedän, että se on minun päätökseni.
Jag vet att det är mitt jävla beslut.
Tiedän että se on minun, mutta se on vain lapsia varten.
Jag vet att det är min bil, men jag har den för att skjutsa barnen.
Sanoin Timille, että se on minun autoni.
Jag sa till Tim att det var min bil.
Isäni... huonoa tuuria, että se on minun.
Det är min pappas otur att den är min.
Kukaan ei tiedä, että se on minun laukkuni.
Ingen vet att det är min väska.
Minä tiedän että se on minun vikani.
Jag vet att det är mitt fel.
Olen melko varma, että se on minun.
Nej, jag är ganska säker på att den är min.
Tiedän, että se on minun syyni.
Jag vet att det är mitt fel.
Luulen että se on minun ongelmani.
Jag tror att det är mitt problem.
Luulet että se on minun.
Du tar för givet att det är mitt.
Sanoit, että se on minun!
Entä jos päätän, että se on minun hommani?
Trevligt, tänk om jag sa att det var mitt jobb?

Tulokset: 55, Aika: 0.062

Sanatarkasti käännös


TOP SANAKIRJASSA KYSELYT
Top Sanakirjassa Kyselyt

Suomi - Ruotsi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Ruotsi - Suomi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Lisää