ETTÄ TAHDOT RUOTSIKSI

Käännös että tahdot vuonna Ruotsiksi

S Synonyymit

Tulokset: 45, Aika: 0.0921

Esimerkkejä Että Tahdot käytöstä lauseessa ja niiden käännökset

Jos tahdot, ja tiedän, että tahdot, on olemassa keino.
Om du vill, och jag vet att du vill, finns det ett sätt.
Oletko varma, että tahdot tehdä sen?
Är du säker på att du vill göra det här?
Arvelimme, että tahdot nukkua.
Vi tänkte att du ville sova.
Kerro, että tahdot tietää totuuden.
Säg att du vill veta sanningen.

Sanoit, että tahdot nähdä valtameren.
Du sa att du ville se havet.
Tiedän, että tahdot sitä nyt.
Jag vet att du vill det nu.
Sanoit, että tahdot auttaa.
Du sa att du ville hjälpa till.
Tiesin, että tahdot laukata.
Du visste att du ville köra galoppen.
Tarkoitatko, että tahdot eroa?
Betyder det att du vill skiljas?
Ilmeisesti hän ajatteli, että tahdot kostaa.
Han trodde väl att du ville ge igen.
Kuulimme, että tahdot tulla töihin meille.
Vi har hört att du vill arbeta för oss.
Hän saa tavata vierailijoita. ajattelin, että tahdot tavata hänet.
Jag tänkte att du ville träffa henne.
He uskovat, että tahdot pahaa.
De tror att du vill skada oss.
Kiitos, että tahdot suojella minua.
Tack. för... för att du ville skydda mig.
Tiesit, että tahdot olla alex whitten.
Du visste att du ville vara alex whitten.
Sano, että tahdot toisen listan.
Säg att du vill ändra menyn.
Tiedän, että tahdot jääteille, mutta sinua täytyy testata, steph.
Jag vet att du vill testa isvägarna, men du måste sättas på prov först.
Tiedän, että tahdot sinne.
Det vet jag att du vill.
Sano, että tahdot käyttää enemmän aikaa vaalipiirisi asioihin.
Du ska säga att du vill tillbringa mer tid i ditt eget distrikt.
Frank, tiedän, että tahdot pelastaa päivän, mutta kyse on periaatteesta.
Frank, jag vet att du vill spela hjälte. men en princip står på spel här.
Tiedän, että tahdot auttaa äitiäsi.
Jag vet att du vill hjälpa din mamma.
Tiedän, että tahdot taistella.
Jag vet att du vill.
Mukavaa, että tahdot auttaa, norman.
Jag är glad att du vill hjälpa till, norman.
On hienoa, että tahdot naida äitini.
Det är bra att du vill fria till mamma.
Tiedän, että tahdot jatkaa eteenpäin.
Och jag vet att du vill gå vidare.
Tiedän, että tahdot jäädä, mutta saint benezet ei ole turvallinen.
Jag vet att du vill stanna, men du är inte trygg på saint benezet.
Tiedän, että tahdot suudella minua kovasti.
Jag vet att du vill kyssa mig nu.
Rouva thompson sanoi, että tahdot olla hyvä.
Mrs thompson sa att du vill vara snäll.

Tulokset: 45, Aika: 0.0921

SANATARKASTI KÄÄNNÖS

Sanatarkasti käännös


SYNONYYMIT

"Että tahdot" eri kielillä


TOP SANAKIRJASSA KYSELYT
Top Sanakirjassa Kyselyt

Suomi - Ruotsi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ruotsi - Suomi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää