ETTEN RUOTSIKSI

Käännös etten vuonna Ruotsiksi

S Synonyymit

Tulokset: 6181, Aika: 0.1428

Esimerkkejä Etten käytöstä lauseessa ja niiden käännökset

Aluksi totean, etten sanonut ei barnierin mietinnölle.
Till en början vill jag påpeka att jag inte sade nej till barnierrapporten.
Toivon, etten koskaan olisi tavannut häntä.
Jag önskar att jag aldrig hade träffat honom.
Myönnän, etten allekirjoittanut läsnäololistaa.
Jag medger att jag inte signerade.
Luulitko, etten tarkistaisi?
Trodde du inte att jag skulle kolla fotbojan?

Joudun toteamaan, etten todellakaan ymmärrä teitä.
Jag måste verkligen säga att jag inte förstår er.
Väitätkö, etten kasvattanut sinua?
Säger du att jag inte uppfostrade er?
Luulen, etten tainnut arvostaa.
Tro mig att det inte uppskattades!
Hän pyysi, etten ostaisi kukkia, mutta en tiennyt syytä.
Hon sade att jag skulle köpa blommor, men jag visste inte varför.
Tarkoitatko etten.
Du säger att jag inte.
Toiseksi haluan sanoa, etten voi vastata ministerineuvoston puolesta.
För det andra vill jag säga att jag inte kan svara för ministerrådet.
Totuus on, etten.
Faktum är att jag inte.
En sanonut, etten ottaisi teitä.
Jag sa inte att jag skulle ta emot er.
Oletko varma, etten keskeyttänyt mitään?
Är du säker på att jag inte stör mitt i någonting?
Olen aina sanonut, etten itse usko siihen.
Jag har alltid sagt att jag inte tror det.
Sääli, etten saanut sinua.
Synd att jag inte fick dig.
Ymmärrätte, etten voi puhua irlannin viranomaisten puolesta.
Ni förstår säkert att jag inte kan tala för de irländska myndigheterna.
Siksikö, etten syönyt canapéitanne?
Bara för att jag inte åt nån canapé?
Täytyy myöntää, etten voi moittia heitä.
Jag måste medge att jag inte kan klandra dem.
Haluaisin vakuuttaa parlamentille, etten ole allekirjoittanut yhtään tarkistusta.
Jag vill försäkra kammaren om att jag inte har undertecknat några ändringsförslag.
Sinun onnesi, etten syönyt niitä.
Tur för dig att jag inte åt upp dem.
Ei siksi, etten olisi yrittänyt.
Inte för att de inte försökte.
Sulla kävi onni, etten tapa sua.
Rena turen för dig att jag inte dödar dig.
Minun on myönnettävä, etten osannut vastata kysymykseen.
Jag måste erkänna att jag inte kunde svara på det.
He huomaavat, etten ole sinä.
Men de kommer förstå att jag inte är du.

Tulokset: 6181, Aika: 0.1428

TOP SANAKIRJASSA KYSELYT
Top Sanakirjassa Kyselyt

Suomi - Ruotsi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ruotsi - Suomi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää