FAYEDIN RUOTSIKSI

Käännös fayedin vuonna Ruotsiksi

S Synonyymit

Tulokset: 30, Aika: 0.0869

Esimerkkejä Fayedin käytöstä lauseessa ja niiden käännökset

Sain juuri uutta tietoa valkoisesta talosta. fayedin hallitus on pidättänyt kenraali mohmar habibin.
Jag har fått information att fayeds regering arresterat en mohamar habib.
Sitten habib tietää missä fayedin miehet ovat.
Då vet habib var fayeds män är.- tyvärr inte.
Uskon yhä, että ydinpommilla iskeminen fayedin kotimaahan olisi ollut vakava virhe, noah.
Jag tycker fortfarande att attackera fayeds hemland var ett stort misstag, noah.
Hock tietää, että vapautimme fayedin huostastamme-- seattlesta kaksi vuotta sitten.
Hock känner till att vi släppte fayed för två år sen i seattle.

Nuo toimet pilkkovat fayedin verkostoa- rajoittaen hänen mahdollisuuksiaan käyttää jäljellä olevia ydinaseita.
Och även försämra fayeds nätverk och begränsa hans förmåga att använda de kvarvarande bomberna.
He antoivat fayedin livahtaa käsistään.
De lät fayed komma undan... igen.
Mutta milo onnistui jäljittämään- fayedin koneesta saadun tiedon paikalliseen ip-verkkoon.
Men milo spårade fayeds dator till ett lokalt ip-nät.
Kun fayedin auto oli tunnelissa, kolme autoa poistui.
Under tiden fayed's bil fanns inne i tunneln, åkte tre bilar ut.
Fayedin veli osallistui libanonin pommituksiin vuonna 1999.
Var fayeds bror anställd vid en ambassad i libanon.
Hän yrittää pysäyttää fayedin.
Han försöker stoppa fayed.
Yksi miehistäsi on fayedin leivissä.
En av dina män jobbar för fayed.
Hän on fayedin väkeä.
Det är fayeds män.
Epäilty menee florencesta armandiin. uskomme hänen johdattavan meidät fayedin luokse. tarvitsemme chloelta satelliittitukea.
Den misstänkte korsar armand vi tror han leder oss till fayed, men vi behöver satellitövervakning.
Missä hän on?- hän seuraa miestä, joka on tunnistettu fayedin mieheksi.
Han följer efter en av fayeds män.
Nyt on tärkeintä fayedin ja numairin löytäminen.
Sätt fart! det viktigaste nu är att hitta fayed och numer.
Hän tiesi fayedin nimen. missä hän on?
Hon visste fayeds namn.
Teidän täytyy ymmärtää, että tulin yhdysvaltoihin pysäyttämään fayedin.
Ni måste förstå att jag kom till USA för att stoppa fayed.
Täällä olemme.- peitetiimi nouti juuri fayedin.
Fayed blev precis upphämtad.
Suoritimme siis suunnitelman huijataksemme fayedin johtamaan meidät salkkuydinpommien luo.
Vi genomförde vi en plan som skulle lura fayed att leda oss till bomberna.
Lähetin fayedin neuvottelemaan ex-neuvostokenraalin kanssa ydinasekätköstä.
Fayed förhandlade med en rysk general, om att komma över ett kärnvapen.
Karen, fayedin vapauttamispapereissa on billin allekirjoitus.
Karen, det är bills signatur som är på fayeds frigivningsdokument.
Hän on fayedin pommien lähde.
Han är källan till fayeds bomber.
Uskomme hänen työskentelevän fayedin kanssa.
Vi tror att han samarbetar med fayed.
Sisäinen tutkinta hidastaa fayedin ja gredenkon etsimistä.
Jack, en internutredning hindrar sökandet efter fayed och gredenko.
Luuletko, että viranomaiset tietävät, että työskentelemme fayedin kanssa?
Tror du att myndigheterna vet att vi vi arbetar tillsammans med fayed?
Luuletko viranomaisien tietävän, että työskentelemme fayedin kanssa?
Tror du att myndigheterna känner till att vi arbetar med fayed?
Tarvitset grendenkon löytääksesi fayedin.
Så du behöver gredenko för att hitta fayed?
Eli tarvitset gredenkon löytääksesi fayedin.
Så du behöver gredenko för att kunna hitta fayed.
Assad työskenteli presidentin kanssa pysäyttääkseen fayedin.
Assad samarbetade med presidenten för att stoppa fayed.
Mitä gredenko tekee fayedin kanssa?
Vad gör gredenko för fayed?!

Tulokset: 30, Aika: 0.0869

SYNONYYMIT

S Synonyymit "fayedin"


TOP SANAKIRJASSA KYSELYT
Top Sanakirjassa Kyselyt

Suomi - Ruotsi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ruotsi - Suomi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää