GOLDIN RUOTSIKSI

Käännös goldin vuonna Ruotsiksi

S Synonyymit

Tulokset: 51, Aika: 0.0805

Esimerkkejä Goldin käytöstä lauseessa ja niiden käännökset

Hän on matkalla turkin rannikolle rouva goldin kanssa.
Han och mrs gold är på väg mot den turkiska kusten.
Ari goldin toimisto. hetkinen.
Ari golds kontor, var god dröj.
Emma lähti goldin kanssa, ja otti hänet mukaansa.
Emma lämnade staden med gold, och tog henry med sig.
Yritin tulkita sitä, mutta goldin sulkeminen häiritsi.
Jag försökte tyda den men golds avslutning distraherade mig. visst.

Löysin goldin ja hän kertoi.
Jag har hittat gold. han sa var det fanns en.
Goldin poika on henryn isä?
Vänta. golds son är henrys pappa?
Blood myös tunsi cyrus goldin, joka tappoi neljä poliisia.
Men blood kände cyrus gold, mannen som sköt ihjäl fyra poliser.
Ari goldin puheviestit, kiitos.
Ari golds röstbrevlåda, tack.
He ovat astuneet goldin varpaille, eikä hänkään koske heihin.
De har trampat gold på tårna och han rör dem inte.
Siinä oli vain douglas goldin sormenjäljet.
Ni kan röra vid den. de enda fingeravtrycken tillhör douglas gold.
Ari goldin toimistossa.
Ari golds kontor.
Ari goldin toimisto. todellako?
Ari golds kontor.
Löysin cyrus goldin.
Jag hittade cyrus gold.
Poliisi on goldin jäljillä.
Polisen letar efter gold.
Ari goldin toimisto.
Ari golds kontor.
Sam goldin huumeet olivat siellä.
Sam golds kokain låg där.
Jos cora saa sen,- hän voi pakottaa goldin tekemään asioita.
Om cora kommer över den kan hon tvinga gold att utföra hennes befallningar.
Myrkky oli pullossa jonka löysimme herra goldin smokin taskusta.
Giftet förvarades i en flaska som vi fann i mr golds ficka.
Tikari on hyödytön goldin paluuseen asti.
Dolken... är värdelös tills gold återvänder till storybrooke.
Sitten hän sujautti pullon douglas goldin taskuun.
Hon drack den, och i tumultet smusslade han ner flaskan i douglas golds ficka.
Hän toivoo goldin palauttavan muistot.
Henry komplicerar det hela. neal hoppas att gold får honom att minnas.
Hän osaa" fields of goldin" sanat.
Hon kan texten till "fields of gold.
Hän etsii coran kanssa goldin tikaria.
Hon och cora försöker hitta golds dolk.
Cora ja regina etsivät goldin tikaria.
Därför kom vi hit. cora och regina försöker hitta golds dolk.
Hän kävi mr. goldin kimppuun.
Hon anföll mr. gold! -coolt.
Etsimme herra goldin autoa.
Vi letar efter mr golds bil.
Se myrkky, joka melkein tappoi goldin?
Giftet som nästan dödade gold?
Hän löysi annan korun goldin puodista.
Hon hittade sin systers halsband i golds butik.
Hän toimii goldin kanssa.
Och hon är i maskopi med gold.
Goldin mökki.
Golds stuga?

Tulokset: 51, Aika: 0.0805

TOP SANAKIRJASSA KYSELYT
Top Sanakirjassa Kyselyt

Suomi - Ruotsi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ruotsi - Suomi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää