HÄN ASUU TÄÄLLÄ RUOTSIKSI

Käännös Hän Asuu Täällä Ruotsiksi

Tulokset: 49, Aika: 0.0684

Esimerkkejä Hän Asuu Täällä käytöstä lauseessa ja niiden käännökset

Max, hän asuu täällä.
Hän asuu täällä ilmaiseksi.
Han bor här gratis.
Han bor
Niin, hän asuu täällä päin.
Ja, han bor i närheten.
Hän asuu täällä päin.
Han bor i stan.
Hon bor här
Hän asuu täällä.
Hän asuu täällä Kayla, minun, poikien ja Pennyn kanssa Tämä on hänen kotinsa- Mutta.
Hon bor här, Kayla med mig, pojkarna och Penny.
Bor här
Hän asuu täällä kaupungissa, vain 37 korttelin päässä.
Som bor här i stan, bara 37 kvarter bort.
Hän asuu täällä, hänellä oli koe-esiintyminen LA:ssa.
Bor här men hade en provspelning i LA.
Muut lause esimerkkejä
Hän asuu täällä.
Han bor här nu.
Mutta hän asuu täällä.
Men han bor här.
Kyllä hän asuu täällä.
Ja, han bor här.
Hän asuu täällä.
Han bor här.
Ei, hän asuu täällä nyt.
Nej, han bor här nu.
Hän asuu täällä kanssamme.
Han bor här med oss.
Hän asuu täällä. Miten niin?
Han bor här, hurså?
Hän asuu täällä New Yorkissa.
Han bor här i New York.
Hän asuu täällä, tuossa vajassa.
Han bor här, i ett gruvarbetarskjul.
Meillä on tietoja, jotka kertovat, että hän asuu täällä kanssanne.
Vi har information om att han bor här.
En voi sanoa tuntevani häntä, mutta hän asuu täällä.
Jag kan inte säga attjag känner honom, men han bor här.
Hän asuu täällä.
Vad? Men han bor här.
Nickin jälkiä on paljon, mutta hän asuu täällä.
Nicks fingeravtryck och hår finns överallt, men han bor här.
Miksi hän asuu täällä syrjässä?
Varför bor han här ute?
Nyt hän asuu täällä yksin koiran kanssa.
Nu bor han här ensam med hunden.
Minulle kerrottiin, että hän asuu täällä päin.
De sa till mig att han bodde här omkring.
Miten tiesitte, että hän asuu täällä?
Hur visste ni att han bodde här?
Kaikista paikoista hän asuu täällä.
Av alla jävla ställen så bor han här.
Hmm. En ole yllättynyt, että hän asuu täällä.
Jag blir inte förvånad över att det är här han bor.
Hän asuu täällä pari viikkoa. -Sittenhän meitä on kaksi.
Hon ska bo hos mig i några veckor.

Tulokset: 49, Aika: 0.0684

Katso myös


hän asuu yhä
bor fortfarande hon bor kvar han bor ändå
koska hän asuu
eftersom han bor för hon bor
hän asuu naapurissa
han bor granngårds han bor här i närheten han bor här brevid hon bor i grannhuset han finns här intill
ehkä hän asuu
han kanske bor hon bor kanske
hän asuu meillä
hon bor hos oss hon ska bo hos oss han bor hemma hos oss
miksi hän asuu
varför bor han varför hon bor i
hän asuu samassa
han bor i samma hon bor också hon bodde i hon bor i mitt hon bor på våra
hän asuu kaukana
hon bor långt bort han bor långt bort hon bor långt borta hon lever långt

"Hän asuu täällä" eri kielillä


TOP SANAKIRJASSA KYSELYT
Top Sanakirjassa Kyselyt

Suomi - Ruotsi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Ruotsi - Suomi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Lisää