HÄN EI RUOTSIKSI

Käännös hän ei vuonna Ruotsiksi

S Synonyymit

Tulokset: 10734, Aika: 1.0035

han inte (4229) han varken (22) inte honom (6) honom aldrig (7) hon hade inget (8)

Esimerkkejä Hän Ei käytöstä lauseessa ja niiden käännökset

Mutta hän sanoi, että hän ei tiedä, missä olemme ja ei tullut.
Men han sade att han inte vet var vi är och kom inte.
Silti hän ei tehnyt sitä.
Ändå gjorde han aldrig det.
Jos hän ei toimi niin, hänen on lähdettävä istuntosalista.
Om han inte gör det måste han lämna kammaren.
Hän ei kuuntele.
Han vägrar lyssna på mig.

Miksi hän ei ole mukana?
Varför är han inte med?
Sinä sanoit, että hän ei tullut toimeen sen pojan kanssa.
Du sade att han aldrig kom överens med den grabben.
Hän ei tekisi sellaista.
Det skulle han aldrig ha.
Enempää hän ei muista.
Sedan minns han inget mera.
Miksi hän ei tullut?
Varför kom han inte?
Hän ei anna kosmoksen tuhota kaikkea ihanaa, mitä hän on luonut.
Han vägrar att låta kosmos utplåna allt underbart han skapat.
Hän ei puhu heille.
Han vägrar prata med dem.
Sitä hän ei halua paljastaa.
Det vill han inte avslöja.
Ainakaan hän ei tunne mitään.
Nu känner han inget i alla fall.
Tiedän. muuten hän ei olisi tuonut sinua.
Jag vet, annars skulle han aldrig ha tagit med dig.
Mutta herra paadutti faraon sydämen, niin että hän ei tahtonut päästää heitä.
Men HERREN förstockade faraos hjärta, så att han icke ville släppa dem.
Tähän mennessä hän ei ole ansainnut sitä.
Hittills har han inte förtjänat det.
Hän ei tulisi.
Han vägrar komma hit.
Miksi hän ei saa työpöytää, sheldon?
Varför får han inget skrivbord?
Hän ei suostu siihen.
Det går han aldrig med på.
Hän ei liity tähän.
Hon har inget med det här att göra.
Hän ei jättänyt hätätilan varalta numeroa?
Lämnade han inget nummer för nödfall?
Hän ei kuuntele.
Han vägrar lyssna.
Nyt hän ei pysty liikkumaan eikä puhumaan.
Nu kan han varken röra sig eller prata.
Hän ei voi muuta.
Hon har inget val.
Hän ei saanut sitä, joten hän vetosi ylikuninkaaseen.
Det fick han inte, så han vände sig till storkungen.
Tavalla, jolla hän ei voisi rakastaa minua.
På ett sätt som han aldrig kan älska mig.
Sitten hän ei pääse lakimieskuntaan.
Då blir han aldrig advokat.
Hän ei pidä jumalatonta elossa, vaan hankkii kurjille oikeuden.
Den ogudaktige låter han ej bliva vid liv, men åt de arma skaffar han rätt.
Siksi hän ei halua enää jatkaa galleriansa pyörittämistä malmössä.
Det är därför han inte längre vill driva sitt galleri i malmö.
Koska hän ei ole pitkä tai kuolematon, eikä kukaan saanut olla flash.
Eftersom han varken är lång eller odödlig och ingen fick vara flash.

Tulokset: 10734, Aika: 1.0035

SANATARKASTI KÄÄNNÖS

Sanatarkasti käännös


TOP SANAKIRJASSA KYSELYT
Top Sanakirjassa Kyselyt

Suomi - Ruotsi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ruotsi - Suomi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää