HÄN ON JO RUOTSIKSI

Käännös hän on jo vuonna Ruotsiksi

S Synonyymit

Tulokset: 388, Aika: 0.0915

Esimerkkejä Hän On Jo käytöstä lauseessa ja niiden käännökset

Hän on jo senaattori.
Han är redan senator.
Ja hän on jo tehnyt saman teidän puolestanne ja minun puolestani.
Och han har redan gjort detsamma för dig och för mig.
Hän pettää sinua. hän on jo hereillä.
Han lurar dig, han är redan vaken.
Mutta hän on jo lähtenyt.
Men hon har redan gått.

Hän on jo kutsunut heidät työillalliselle ensi torstaina.
Han har redan bjudit in dem till en arbetsmiddag nästa torsdag.
Hän on jo täällä, neiti jamie.
Han är redan här, miss jamie.
Hän on jo tuonut esille hyvin selkeästi, että hän aikoo puolustaa euroopan unionin etuja.
Han har redan mycket tydligt påpekat att han tänker försvara eu:s intressen.
Hän on jo tuhonnut urasi.
Hon har redan förstört din karriär.
Hän on jo keskittynyt gideoniin.
Han är redan fokuserad på gideon.
Ei kiitos. hän on jo taksissa.
Nej tack, han sitter redan i taxin.
Hän on jo posessa, ja bey menee pian.
Han sitter redan inne, snart bey också.
Hän on jo alkanut antaa nimiä eläimille.
Han har redan börjat ge djuren namn.
Hän on jo ylittänyt sen.
Hon har redan passerat den.
Hän on jo paranemaan päin.
Han är redan på bättringsvägen.
Hän on jo odotushuoneessa.
Han sitter redan i väntrummet.
Hän on jo aktivoinut sen.
Han har redan aktiverat den.
Hän on jo kuollut.
Hon har redan dött.
Hän on jo mennyttä.
Han är redan borta.
Hän on jo siellä.
Han är redan där.
Hän on jo tappanut kahdesti.
Hon har redan dödat två gånger.
Hän on jo hävinnyt viisi ensimmäistä erää.
Han har redan förlorat fem ronder.
Hän on jo kiinni.
Han sitter redan i häkte.
Hän on jo voittanut.
Hon har redan vunnit.
Hän on jo suostunut.
Han har redan sagt ja.
Hän on jo 13. sijalla.
Han är redan på 13:e plats.
Hän on jo täällä.
Han är redan här.
Hän on jo valinnut sen. hänen täytyy vain sanoa se ääneen.
Han har redan valt det, han ska bara ropa ut det.
Hän on jo siirtynyt seuraavaan, voit luottaa siihen.
Hon har redan gått vidare till nästa, räkna med det.
Hän on jo koulussa.
Han är redan i skolan.
Hän on jo voittanut.
Han har redan vunnit.

Tulokset: 388, Aika: 0.0915

KATSO MYÖS

Katso myös


SANATARKASTI KÄÄNNÖS
SYNONYYMIT

S Synonyymit "hän on jo"


"Hän on jo" eri kielillä


TOP SANAKIRJASSA KYSELYT
Top Sanakirjassa Kyselyt

Suomi - Ruotsi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ruotsi - Suomi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää