HÄN ON LÄHELLÄ RUOTSIKSI

Käännös hän on lähellä vuonna Ruotsiksi

Tulokset: 51, Aika: 0.1354

Esimerkkejä Hän On Lähellä käytöstä lauseessa ja niiden käännökset

Hän on lähellä syntetisoidun ihmisveren luomista.
Och han är nära att framställa syntetiskt människoblod.
Ja hän on lähellä.
On parempi, että hän on lähellä, kunnes vauva syntyy.
Han sa att det är bättre att han är i närheten tills barnet är fött.
Mutta hän on lähellä hallintoa.
Men han är nära administrationen.

Älä huoli. hän on lähellä.
Ingen fara, han är i närheten.
En tiedä, mutta hän on lähellä.
Jag vet inte, men hon är nära.
Jessup, hän on lähellä.
Jessup, han är nära.
Mitä hän suunnitteleekin pelkään, että hän on lähellä tavoitettaan.
Vad hon än planerar så är jag rädd att hon är nära sitt mål.
Muutut aina imeläksi, kun hän on lähellä.
Det är du som blir alldeles knäsvag när han är i närheten.
Hän on lähellä yulaw'n voimia.
Han är nära yulaws styrka.
Lexi on lähellä. mistä tiedämme, että hän on lähellä?
Hur vet vi att hon är nära?
Hän on lähellä.
Hän on lähellä.
Hän on lähellä jumalaa.
Sattuuko enemmän, kun hän on lähellä?
Är smärtan värre när han är nära?
Pommiteknikon mukaan hän on lähellä.
Enligt bombteknikerna är han nära.
Veri on tuoretta eli hän on lähellä.
Blodet rinner fortfarande. då är han i närheten.
Sitten hän on lähellä.
Det innebär att han är nära.
Hän on lähellä.
Gormenbergin tuntien, hän on lähellä turvaamassa sitä.
Vad jag vet tror gormenberg att han är nära att hitta den.
Presidentti pyysi, että pöytä katetaan talvipuutarhaan. näin hän on lähellä vieraitaan.
Presidenten vill att bordet dukas i vinterträdgården, så han är nära sina gäster.
Tänään hän on lähellä ratkaisua.
Hon är nära ett genombrott.
Luulen, että hän on lähellä.
Hän on lähellä.
Hän on lähellä.
Jag tror att han är nära.
Jatkuvan hoidon ja tarkkailun ansiosta hän on lähellä fyysistä toipumista.
Tack vare vår ständiga påpasslighet närmar han sig ett fysiskt tillfrisknande.
Hän on lähellä. -hei, ron.
Aina kun hän on lähellä, kaikki menee pieleen.
Varje gång hon är i närheten så går det fel.
Etsi herraa kun hän on lähellä.
Sök herren medan han är nära.
Minusta tuntuu, että hän on lähellä.
Jag har en känsla av att han är nära.

Tulokset: 51, Aika: 0.1354

SANATARKASTI KÄÄNNÖS

"Hän on lähellä" eri kielillä


TOP SANAKIRJASSA KYSELYT
Top Sanakirjassa Kyselyt

Suomi - Ruotsi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ruotsi - Suomi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää