HÄN SAI RUOTSIKSI

Käännös hän sai vuonna Ruotsiksi

S Synonyymit

Tulokset: 3059, Aika: 0.3156

Esimerkkejä Hän Sai käytöstä lauseessa ja niiden käännökset

Ja hän sai seitsemän poikaa ja kolme tytärtä.
Och han fick sju söner och tre döttrar.
Luulen, että hän sai sydänkohtauksen.
Jag tror han har hjärtproblem.
Siitäkö hän sai arpensa?
Var det då han fick ärren?
Hän sai joukkueineen olympiapronssia lontoossa 1948 ja olympiahopeaa helsingissä 1952.
Han blev olympisk guldmedaljör i london 1948 och olympisk silvermedaljör i helsingfors 1952.

Hän sai kullan.
Han har guldet.
Hän sai ministerin arvonimen vuonna 1992.
Han fick honorärtiteln minister år 1992.
Hän sai maanviljelysneuvoksen arvonimen 1889.
Han blev ledamot av lantbruksakademien 1889.
Hän sai viisi lasta.
Han fick fem barn.
Hän sai kontaktin.
Han har kontakt.
Ja hän sai uuden hienon nimen: lukas steiner.
Och han tog det nya namnet lukas steiner.
Hän sai paikan.
Han fick platsen.
Hän sai kovan iskun päähän.
Han har svåra skallskador.
Helvetti, hän sai kilven!
Jävlar, han tog skölden.
Hän sai professorin arvon 1958.
Han erhöll professors namn 1958.
Hän sai pronssia säilämiekkailussa melbournessa 1956.
Han blev olympisk silvermedaljör i melbourne 1956.
Hän sai liikaa iskuja päähänsä.
Han tog för många slag mot huvudet.
Hän sai palkinnon vuonna 2002.
Han fick priset 2002.
Hän sai päävamman.
Han har en huvudskada.
Hän sai korkeushypystä hopeaa vuoden 1936 olympialaisissa berliinissä.
Han blev olympisk silvermedaljör i berlin 1936.
Hän sai professorin arvon 1930.
Han erhöll professors namn år 1930.
Hän sai minut siten.
Det var så han kom åt mig.
Hän sai työstään pro finlandia -mitalin vuonna 1982.
Han erhöll pro finlandia-medaljen 1982.
Hän sai asekassin ampumisjutusta.
Han tog vapnen vid skottdramat.
Tiedätkö, mistä hän sai tämän?
Vet du var han kom över den?
Suomen kansalaisuuden hän sai vuonna 1999.
Han fick finländskt medborgarskap år 1999.
Hän sai murphyn verta.
Han har murphys blod.
Se selittää, miten hän sai omenan kiinni.
Det förklarar hur han kunde fånga äpplet.
Muutamaa vuotta myöhemmin hän sai ruotsin kansalaisuuden.
Han blev efter några år svensk medborgare.
Hän sai sinut otteeseensa.
Han har dig i sitt grepp.
Hän sai 10_000 volttia ja kolminkertaisen annoksen rauhoittavia.
Han tog 10000 volt och trippel lugnande.

Tulokset: 3059, Aika: 0.3156

KATSO MYÖS

Katso myös


SANATARKASTI KÄÄNNÖS

"Hän sai" eri kielillä


TOP SANAKIRJASSA KYSELYT
Top Sanakirjassa Kyselyt

Suomi - Ruotsi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ruotsi - Suomi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää