HÄN VOI RUOTSIKSI

Käännös hän voi vuonna Ruotsiksi

S Synonyymit

Tulokset: 4713, Aika: 0.202

Esimerkkejä Hän Voi käytöstä lauseessa ja niiden käännökset

Salama voittaisi taatusti, koska hän voi väreillä seinien läpi.
Blixten skulle vinna för att han kan vibrera sig genom väggar.
Mutta hän voi pilata kaiken.
Men han kanske förstör allt!
Luonnollisesti hän voi erehtyä, mutta pyrkii etenemään esityslistan mukaan.
Han kan naturligtvis missta sig, men försöker komma framåt i föredragningslistan.!
Hän voi aika hyvin.
Han mår ganska bra.

Koska hän voi olla ainoa, joka voi valmistaa hoitokeinon.
Eftersom han kanske är den enda som kan syntetisera ett botemedel.
Hän voi tehdä onnettomasta ihmisestä onnellisen.
Han kan göra en olycklig människa lycklig.
Hän voi paljon paremmin.
Han mår mycket bättre.
Hän voi muuttaa kaiken.
Han kan förändra allt.
Niin, hän voi tehdä mitä carter.
Ja, han kanske gör som carter.
Hän voi olla isäni ja saada vähän rahaa.
han får vara min pappa och får lite pengar.
Kerro että hän voi ottaa ne.
Säg att han får ta det.
Ilmoita majurille, että hän voi lähettää joukkonsa tänne.
Meddela majoren att han ska skicka hit sina styrkor.
Hän voi löytää ystäviä sieltä.
Han kanske hittar vänner där.
Hän voi nyt hyvin.
Han mår bra nu.
Hän voi olla rauhan mies.
Han kan vara en fredsmänniska.
Halukas auttamaan sinua missä hän voi.
Villiga att hjälpa dig där han kan.
Ota yhteys alaniin. hän voi tietää.
Kontakta alan, han kanske vet.
Haluaisimme, että hän voi kokea helpotusta.
Vi vill att han ska känna lättnad.
Hän voi kantaa oikeudellisen vastuun kaikista esittämistään väitteistä.
Han får ta det rättsliga ansvaret för de anklagelser han framför.
Ainakin hän voi paremmin.
Han mår åtminstone bättre.
Varoitin, että hän voi joutua vankilaan ja menettää lupansa.
Jag varnade för att han kunde få fängelse och mista legitimationen.
Kerroin, että hän voi pitää työnsä.
Jag sa att han kunde behålla sitt jobb.
Hän voi hienosti.
Han mår fint.
Hän voi odottaa.
Han får vänta.
Hän voi auttaa minua.
Han ska hjälpa mig.
Miten hän voi merkitä kenellekään niin paljon?
Hur kunde han betyda så mycket för nån?
Hän voi tarvita suusta suuhun -elvytystä.
Han kanske behöver mun mot mun.
Jos pelaaja haluaa saada enemmän kortteja, hän voi lyödä.
Om spelaren vill få fler kort han kan slå.
Jotta hän voi puhua vaimolleen.
kunde han tala med sin fru.
Ei, haluan vain tietää, miten hän voi.
Nej, nej. nej, jag vill bara veta hur han mår.

Tulokset: 4713, Aika: 0.202

SANATARKASTI KÄÄNNÖS

Sanatarkasti käännös


"Hän voi" eri kielillä


TOP SANAKIRJASSA KYSELYT
Top Sanakirjassa Kyselyt

Suomi - Ruotsi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ruotsi - Suomi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää