HALUAA RUOTSIKSI

Käännös haluaa vuonna Ruotsiksi

S Synonyymit

Tulokset: 19868, Aika: 0.3047

Esimerkkejä Haluaa käytöstä lauseessa ja niiden käännökset

Näin tehdään selväksi, että komissio haluaa toteuttaa oikeudenmukaisia ja objektiivisia kurinpitomenettelyjä.
Detta tydliggör att kommissionen vill genomföra rättvisa och objektiva disciplinära förfaranden.
Liberaaliryhmä haluaa, että EU' ja NATO valmistautuvat sellaisiin sotatoimiin.
Den liberala gruppen vill att EU och nato förbereder en sådan insats.
Se haluaa ensin odottaa lopullista arviota HELIOS II -ohjelmasta ennen kuin se ryhtyy toimiin.
Den önskar först avvakta den slutliga utvärderingen av HELIOS ii-programmet innan den agerar.
Kasvava joukko kuluttajia haluaa luonnonmukaisesti tuotettuja maataloustuotteita ja elintarvikkeita yhä enemmän.
En ökande skara konsumenter önskar allt mer ekologiskt producerade jordbruksprodukter och livsmedel.

SPV haluaa olla maailman paras.
Åsa ska bli bäst i världen.
Nato haluaa juhlia 60-vuotista taivaltaan strasbourgissa, baden-badenissa ja kehlissä.
Nato vill fira sitt sextioårsjubileum i strasbourg, baden-baden och kehl.
Pälkäneläinen eläinsuojeluneuvoja hanna al-saedi haluaa esittää avunpyynnön eläinten puolesta.
Djurskyddsrådgivaren hanna al-saedi vill framföra en vädjan för att hjälpa djuren.
EU haluaa puhua yhdellä äänellä.
EU behöver tala med en röst.
Se haluaa erityisesti edullisen ja helppokäyttöisen järjestelmän.
I synnerhet önskar de ett billigt och användarvänligt system.
Nyt hän haluaa kostaa.
Nu ska han ta hämnd.
Joku haluaa lähettää DCC- tiedoston sinullename.
Någon vill skicka en fil till dig via direktkommunikationname.
Enemmistö jäsenistä haluaa kaksinkertaistaa euroopan parlamentin edustajien määrän 16:sta 30:een.
Flertalet ledamöter önskar fördubbla europaparlamentets representation från 16 till 30.
Ehkäpä komission jäsen reding haluaa sanoa jotain tästä aiheesta.
Viviane reding kanske har något att säga om detta.
Nasa haluaa lähettää naisia marsiin.
Nasa ska skicka kvinnor till mars.
Kuka haluaa vihollisia?
Vem behöver fiender?
Joskus sitä kuitenkin haluaa vaihtelua.
Men ibland behöver man den där förändringen.
Joku haluaa tappaa meidät.
Någon ska döda oss.
Hän haluaa vain vähän rakkautta.
Han är bara ute efter lite kärlek.
Muu selvitys, minkä hakija haluaa esittää pätevyydestään; sekä.
Annan utredning, som sökanden önskar förete om sin kompetens; samt.
Jäsen malliori haluaa käyttää työjärjestyspuheenvuoron.
Malliori har ordet för en ordningsfråga.
Ranska haluaa kieltää väriaine titaanidioksidin käytön ruokatuotteissa.
Frankrike vill förbjuda användningen av färgämnet titandioxid i livsmedel.
Poronomistajan, joka haluaa luopua poromerkistään, tulee ilmoittaa kirjallisesti asiasta poroisännälle.
En renägare som önskar avstå från sitt renmärke skall anmäla detta skriftligen till renvärden.
Mitä setäni haluaa niistä heimojohtajista?
Vad är min farbror ute efter med stamledarna?
Sara haluaa vähän rauhaa.
Sara behöver få vara ifred.
Maa haluaa kuitenkin tarjota paljon sitä enemmän.
Men landet har mycket mer än så att erbjuda.
Hän haluaa hallita.
Han gillar att kontrollera.
Skotlannin pääministeri nicola sturgeon haluaa aloittaa heti neuvottelut eu:n kanssa.
Skottlands premiärminister nicola sturgeon vill inleda omedelbara förhandlingar med EU.
Kuka haluaa rukoilla san faminoa?
Vem ska be till san famino?
Lisäksi parlamentti haluaa säilyttää jotkut varaukset vuoden 2011 talousarviossa.
Dessutom ville parlamentet behålla vissa reserver i budgeten för 2011.
Hän haluaa saada pakanat valtaan!
Hon är ute efter att instifta ett hedniskt rike!

Tulokset: 19868, Aika: 0.3047

TOP SANAKIRJASSA KYSELYT
Top Sanakirjassa Kyselyt

Suomi - Ruotsi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ruotsi - Suomi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää