HALUAA TAVATA MINUT RUOTSIKSI

Käännös haluaa tavata minut vuonna Ruotsiksi

S Synonyymit

Tulokset: 52, Aika: 0.0819

Esimerkkejä Haluaa Tavata Minut käytöstä lauseessa ja niiden käännökset

Hän haluaa tavata minut.
Presidentti haluaa tavata minut.
Presidenten vill träffa mig.
Hän haluaa tavata minut uudestaan.
Han sa han ville träffa mig igen.
Jason haluaa tavata minut.

Hra kidney haluaa tavata minut.
Mr kidney ville träffa mig.
CIA haluaa tavata minut.
Niin. hän haluaa tavata minut.
Kimberly haluaa tavata minut.
Kimberly vill träffa mig.
Sain gigiltä viestin, että hän haluaa tavata minut.
Jag fick ett brev från gigi, hon ville träffa mig.
Sterling haluaa tavata minut.
Sterling vill träffa mig.
Menin siis esittelemään itseni ja kysyin, miksi hän haluaa tavata minut.
Så jag går väl... presenterade mig och frågade varför hon ville träffa mig.
Nathan sanoi, että dan haluaa tavata minut.
Så... nathan sa att dan ville träffa mig.
Johtaja vance haluaa tavata minut.
Direktör vance vill träffa mig.
Sasha haluaa tavata minut.
Kudrow haluaa tavata minut.
Rehtori steel haluaa tavata minut.
Rektor steel vill träffa mig igen.
Delavane haluaa tavata minut.
Delavane vill träffa mig.
Warns haluaa tavata minut tänä iltana.
Warns vill träffa mig i kväll.
Kuka haluaa tavata minut?
Pormestari haluaa tavata minut.
Borgmästaren vill träffa mig.
Yliopiston johtaja haluaa tavata minut toimistossaan kello 8.00.
Universitetsrektorn vill träffa mig på kontoret kl. 08.00.
Clay haluaa tavata minut.
Tohtori choi haluaa tavata minut?
Att dr choi vill träffa mig.
Mukava eddie sanoi, että joe haluaa tavata minut.
Nice guy eddie säger att joe vill träffa mig.
Mutta entä jos hän haluaa tavata minut uudelleen?
Bokstavligen. men tänk om han vill träffa mig igen?
Oletko varma? miksi mandy haluaa tavata minut?
Babs, varför skulle mandy vilja träffa mig?
Hän haluaa tavata minut heti oppilasyhdistyksellä.
Han vill jag ska träffa honom nu vid studentkåren.
Se jätkä haluaa tavata minut.
Tanskalainen firma haluaa tavata minut kööpenhaminassa.
Ett danskt företag. de vill träffa mig i köpenhamn.
Hän haluaa tavata minut sodan jälkeen.
Hon vill se mig igen efter kriget.

Tulokset: 52, Aika: 0.0819

SANATARKASTI KÄÄNNÖS

Sanatarkasti käännös


SYNONYYMIT

"Haluaa tavata minut" eri kielillä


TOP SANAKIRJASSA KYSELYT
Top Sanakirjassa Kyselyt

Suomi - Ruotsi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ruotsi - Suomi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää