HALUAMME RUOTSIKSI

Käännös haluamme vuonna Ruotsiksi

S Synonyymit

Tulokset: 9627, Aika: 0.2361

Esimerkkejä Haluamme käytöstä lauseessa ja niiden käännökset

Jos haluamme olla johtava voima, meidän on tehtävä se aivan selväksi.
Om vi vill vara en ledande kraft bör vi göra det absolut klart.
Jos haluamme edistystä, tämä on tehtävä.
Om vi ska göra framsteg måste detta ske.
Mikäli haluamme vastata irlannin kansan pyyntöön, meidän on annettava konkreettisia vastauksia.
Om vi vill svara på det irländska folkets krav måste vi ge konkreta svar.
Mutta haluamme tytön.
Men vi behöver tjejen.

Tämä ei ole kuitenkaan tarpeeksi, jos haluamme välttää vastaavat tilanteet tulevaisuudessa.
Detta är dock inte tillräckligt om vi ska undvika liknande situationer i framtiden.
Me haluamme päättää itse, millaista talouspolitiikkaa haluamme harjoittaa.
Vi vill själva bestämma om den ekonomiska politik vi ska föra.
Haluamme enemmän uusiutuvaa energiaa ja enemmän energiatehokkuutta.
Vi behöver mer förnybar energi och ökad energieffektivitet.
Me haluamme, että markkinat hoitavat säätelyn.
Vi önskar att marknaden övertar regleringen.
Jos haluamme lisätä liikevaihtoa, tarvitsemme markkinoita.
Om vi vill öka omsättningen behöver vi marknaden.
Juuri tätä me haluamme uudelta yhteiseltä maatalouspolitiikalta.
Det är precis vad vi önskar för den nya gemensamma jordbrukspolitiken.
Konkreettisen ehdotuksen tausta on, että haluamme turvata vakaat rahoitusmarkkinat euroopassa.
Bakgrunden till det konkreta förslaget är att vi vill garantera stabila finansiella marknader i europa.
Haluamme vuokrata sen taas!
Vi ska hyra den igen.
Haluamme työpaikkoja kauppaan ja teollisuuteen.
Vi behöver jobb inom handel och industri.
Gilbert palmer. haluamme keskustella kadonneesta lapsesta.
Gilbert palmer, vi har frågor om en försvunnen pojke.
Ja me haluamme myös aktiivisesti päästä eteenpäin eu:n markkinoilla.
Och vi önskar också att komma in på eu:s marknader.
Ja haluamme pysyä jälleen seuraavan kerran henk ja anita!
Och vi gillar att bo igen nästa gång i henk och anita!
Haluamme pysyvän ratkaisun.
Vi behöver en permanent lösning.
Elena, haluamme vain esittää sinulle muutaman kysymyksen.
Elena, vi har bara några frågor till dig.
Haluamme uskoa teihin uudelleen, vaikka paljon pahaa onkin tapahtunut.
Vi vill tro på er igen, även om mycket ont har skett.
Meidän on pystyttävä reagoimaan nopeasti, jos haluamme välttää pahimman vaihtoehdon.
Vi måste kunna agera snabbt om vi ska undvika ett värstascenario.
Haluamme selkeän vastauksen!
Vi behöver ett tydligt svar.
Tämä on olennaisen tärkeää, jos haluamme kehittää yhteistä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa.
Detta är nödvändigt om vi skall utveckla en gemensam utrikes- och säkerhetspolitik.
Haluamme olla paras myös palvelussa.
Vi ska även vara bäst på service.
Haluamme esittää muutamia huomautuksia erityisesti kahdesta mietinnön seikasta.
Vi har ett par anmärkningar framför allt gällande två saker i betänkandet.
Haluamme tuoda esiin kolme erityisongelmaa.
Vi vill lyfta fram tre specifika problem.
Kaikki haluamme elää onnellisen ja hyvän elämän.
Vi önskar alla ett mer hälsosamt och lyckligt liv.
Jos joku myrkytetään, haluamme tarkastaa asian.
Någon blir förgiftad vi gillar att kolla sånt.
Haluamme vain käyttää puhelinta.
Gästvänlighet! allt vi ville var att använda din telefon.
Haluamme leipää.
Vi behöver bröd.

Tulokset: 9627, Aika: 0.2361

TOP SANAKIRJASSA KYSELYT
Top Sanakirjassa Kyselyt

Suomi - Ruotsi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ruotsi - Suomi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää