HALUNNUT RUOTSIKSI

Käännös Halunnut Ruotsiksi

S Synonyymit

Tulokset: 7917, Aika: 0.1567

Esimerkkejä Halunnut käytöstä lauseessa ja niiden käännökset

Gärna ( mielelläni , haluaisin , kovasti )
Olisin halunnut jäädä muutaman päivän!
Jag hade gärna stannat några dagar.
Henkilökohtaisesti olisin halunnut nähdä sitäkin suurempia leikkauksia.
Själv hade jag gärna sett ännu mer.
En halunnut mennä naimisiin.
Jag ville inte gifta mig.
Arvoisa puhemies, en halunnut keskeyttää äänestystä, kun saavuin hieman myöhässä.
Fru talman! Jag ville inte avbryta omröstningen när jag kom en aning sent.
Velat ( halunnut , toivonut , pyrkinyt )
Hän ei ole ikinä halunnut tehdä mitään muuta.
Han har aldrig velat göra någonting annat.
Oon aina halunnut käydä siellä.
Har alltid velat åka dit.
Skulle ( piti , olisi , voisi )
Äiti ei halunnut kuolla.
Mamma skulle inte dö.
En halunnut sinun varttuvan ilman äitiä.
Du skulle inte växa upp utan mor.
Önskat ( toivonut , halunnut , toivotulla )
Euroopan parlamentti olisi epäilemättä halunnut direktiivistä kunnianhimoisemman.
Europaparlamentet hade otvivelaktigt önskat ett mera ambitiöst direktiv.
Se johtuu siitä, että yleisö on halunnut tällaista asetusta jo vuosia.
Detta beror på att allmänheten har önskat en liknande förordning i många år.
Gillade ( piti , tykkäsi , pidit )
Me todella halunnut our stay in La Selva ja toivon käydä niitä uudelleen.
Vi gillade verkligen vår vistelse i La Selva och hoppas kunna besöka dem igen.
Hän ei halunnut, että olisit uhka hänen maineelleen.
Han gillade inte att du hotade hans rykte.
Muut lause esimerkkejä
En halunnut jättää tätä mainitsematta.
Jag ville inte underlåta att nämna detta.
En halunnut elää.
Jag ville inte överleva.
Muuten ei todellakaan halunnut jotain nauttia Borkum voi.
I övrigt har inte riktigt velat något att njuta av Borkum kan.
En halunnut, että hän saa tietää.
Jag ville inte att han skulle veta.
En halunnut sinun näkevän minua sutena.
Du skulle inte få se mig som varg.
Hän olisi halunnut minun jatkavan.
Han hade velat att jag fortsatte.
Jos nyt olisitte halunnut nimenhuutoäänestystä, sitä olisi pitänyt pyytää.
Om ni nu hade önskat en omröstning med namnupprop, skulle ni ha begärt det.
Hän ei halunnut tehdä tätä enää.
Han skulle inte göra detta igen.
En halunnut puhua hänen kanssaan.
Jag ville inte prata med honom.
Hän olisi halunnut sinun kertovan äidillesi.
Han hade velat att du berättade för henne.
Oletko joskus halunnut jotain niin, että tekisit mitä vain?
Har du nån gång önskat nåt så mycket att du gjort allt för att få det?
Annan teille sen, mitä olette halunnut koko vuoden, Huard.
Jag ger dig det du velat ha hela året, Huard.
Minun hevoseni ei halunnut mennä veteen.
Min häst skulle inte gå i vattnet.
En halunnut elää jatkuvassa pelossa.
Jag vill inte leva i ständig skräck.
Olisin kuitenkin halunnut nähdä enemmän käytännön esimerkkejä.
Jag hade dock gärna sett fler konkreta exempel.
En halunnut tehdä hänelle pahaa.
Jag ville inte göra honom illa.
Äiti olisi halunnut suljetun arkun.- Varmasti.
Mamma hade nog velat ha stängd kista.
Setäsi olisi halunnut nähdä sinut. Hän kuoli lähes vuosi sitten.
Din farbror hade gärna träffat dig men, han har varit död i snart ett år.

Tulokset: 7917, Aika: 0.1567

"Halunnut" eri kielillä


TOP SANAKIRJASSA KYSELYT
Top Sanakirjassa Kyselyt

Suomi - Ruotsi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Ruotsi - Suomi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Lisää