HARMITONTA RUOTSIKSI

Käännös harmitonta vuonna Ruotsiksi

S Synonyymit

Tulokset: 52, Aika: 0.1417

Esimerkkejä Harmitonta käytöstä lauseessa ja niiden käännökset

Kymmenen tonnia lyijyä yhdessä paikassa on täysin harmitonta.
Tio ton bly i en hög är helt ofarligt.
Se oli harmitonta!
Det var harmlöst!
Se ei ole koskaan harmitonta.
Det är aldrig ofarligt.
Kun suojaa itsensä oikeilla materiaaleilla, se on harmitonta.
Skydda dig i rätt material så blir det ofarligt.

Se on harmitonta.
Det är harmlöst.
Se on harmitonta.
Det är oskyldigt.
Harmitonta, mutta tehokasta.
Ofarligt, men effektivt.
Se oli ihan harmitonta.
Det var alldeles oskyldigt.
Harmitonta pelleilyä.
Ofarlig lek.
Sen piti olla harmitonta roolileikkiä.
Det skulle vara harmlöst rollspel.
Harmitonta huviako?
Harmlöst nojs?
Vain vähän harmitonta huumoria.
Bara lite ofarlig humor.
Se on nyt harmitonta.
Den är harmlös nu.
Olitte siellä murtautujan kanssa ja se oli täysin harmitonta?
Du var där med inbrottstjuven, och det var alldeles oskyldigt?
Se tarkoittaa harmitonta.
Det betyder ofarligt.
Outoa eikä todellakaan täysin harmitonta.
Det var absolut inte oskyldigt.
Harmitonta, joskin hieman pistävän hajuista.
Harmlöst, men med en frän lukt.
Tietojemme mukaan punatomun piti olla harmitonta maapallon elämälle.
Vår information visar att röda pulvret var ofarligt för livet på jorden.
Täysin harmitonta.
Totalt ofarligt.
Se on ihan harmitonta.
Det är hyfsat oskyldigt.
Se on yleensä harmitonta.
Det är i sig i regel ofarligt.
Se on harmitonta unelmoimista muista naisista.
Det är som att fantisera om andra kvinnor. det är ofarligt.
Viisi kiloa harmitonta lääkeyrttiä.
Fem kilo... av en harmlös medicinsk ört.
Hait harmitonta kysymystä, joka ei loukkaa ketään.
Du letade efter en harmlös fråga, som inte skadar nån.
Harmitonta uteliaisuutta vain.
En oskyldig nyfikenhet.
Harmitonta ajanviettoa.
Oskyldig slötid.
Yritätkö sanoa, että minua on kielletty käyttämästä harmitonta.
Säger du att jag är förbjuden att bepröva en ofarlig.
Tuo oli vain harmitonta flirttailua.
Det där var bara en harmlös liten flirt.
Onko harmitonta kapinaa olemassa?
Tror du att det finns harmlösa uppror?
Toivoin, että se olisi harmitonta flirttiä.
Jag hoppades att det var en ofarlig flirt.

Tulokset: 52, Aika: 0.1417

KATSO MYÖS

Katso myös


"Harmitonta" eri kielillä


TOP SANAKIRJASSA KYSELYT
Top Sanakirjassa Kyselyt

Suomi - Ruotsi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ruotsi - Suomi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää