HE EHTIVÄT RUOTSIKSI

Käännös he ehtivät vuonna Ruotsiksi

S Synonyymit

Tulokset: 46, Aika: 0.1085

Esimerkkejä He Ehtivät käytöstä lauseessa ja niiden käännökset

He ehtivät ensin.
De hann före oss.
Ennen kuin he ehtivät, ellsberg antautuu.
Innan de hinner göra det överlämnar sig ellsberg.
He ehtivät ennen teitä.
De hann före.
Näyttää, että he ehtivät meitä ennen.
Det ser ut som om de hann före.

Vihjaan, mitä aion kertoa heille, että he ehtivät tottua ajatukseen.
Jag antyder vad jag tänker säga, så att de hinner vänja sig.
Pilataan nämä ennen kuin he ehtivät tarjoamaan sitä kenellekään muulle.
Låt oss förstöra den här maten innan de kan serverar den till nån annan.
Pysäyttäkää heidät ennen kuin he ehtivät joelle!
Stoppa dem innan de når floden!
Kenraali, aasian puolustusjärjestelmä kytkeytyi pois ennen kuin he ehtivät ampua.
General,- asiatiska försvaret var offline innan de hann avfyra.
He ehtivät sinne ennen meitä.
De hinner dit före oss.
Siirtäkää heidät ennen kuin he ehtivät temppuilla.
Kom, kom! sno på innan de kan göra nåt!
Toivottavasti he ehtivät rauhoittua lennolla.
Hoppas att de har lugnat ner sig.
Murskaa vastustajasi koneet ennen kuin he ehtivät sinun tukikohtaasi.
Krossa dina motståndares maskiner innan de når deras bas.
Pystyn pudottamaan kolme, ennen kuin he ehtivät mitään.
Jag kan ta tre innan de hinner skjuta.
He ehtivät rafaelin luo ensin.
De hann före mig.
Kaikki on hävitettävä ennen kuin he ehtivät laguuniin.
Allt måste förstöras innan de når lagunen.
Luuletko, että he ehtivät?
Tror du att de hinner?
He ehtivät muodostaa vankkureista linnakkeen.
hinner de göra en vagnborg.
Mihin hittoon he ehtivät mennä?
Vart fasiken har de gått?
Miten he ehtivät ensin?
Hur hann de före?
Pitäkää kiirettä, tai he ehtivät perille ensin.
Skynda på, annars hinner de före dig.
Olen. joku pelasti minut. mutta he ehtivät viedä isäsi kellon.
Clark, någon räddade mig men de hann ta din pappas klocka.
He ehtivät myydä ennen kuin muut reagoivat.
De hinner sälja innan andra reagerar.
He ehtivät ottaa vain yhden esineen.
De hann bara ta ett föremål.
He ehtivät ajatella käytöstään.
De hinner fundera över sitt beteende.
He ehtivät saada mut ja siskoni.
De hann få mig och min syster.
Jos he ehtivät huomiseksi.
Om de har hunnit hit då.
He ehtivät tänne ennen meitä.
De hann hit före oss.
En tiedä, miten he ehtivät.
Jag vet inte hur de hinner.
Jos he ehtivät dyyneille, kadotamme heidät!
Om de hinner till sanddynerna tappar vi dem!
Kuinka pian he ehtivät titanille?
Hur länge innan de kommer till titan?

Tulokset: 46, Aika: 0.1085

SANATARKASTI KÄÄNNÖS

"He ehtivät" eri kielillä


TOP SANAKIRJASSA KYSELYT
Top Sanakirjassa Kyselyt

Suomi - Ruotsi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ruotsi - Suomi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää