HE OPPIVAT RUOTSIKSI

Käännös he oppivat vuonna Ruotsiksi

S Synonyymit

Tulokset: 81, Aika: 0.119

Esimerkkejä He Oppivat käytöstä lauseessa ja niiden käännökset

He oppivat eri asioita.
Ja, men de lär sig andra saker.
Toivon, että he oppivat jotain anteeksiannosta, koska he tulevat tarvitsemaan sitä.
Jag hoppas att de lär sig något om förlåtelse, de kommer att behöva det.
He oppivat hyökkäämään muodostelman kimppuun.
De lärde sig att tränga in i formationerna.
Se on yksinkertaisesti poliittinen välttämättömyys, jotta he oppivat elämään yhdessä.
Det är helt enkelt en politisk nödvändighet, så att de lär sig att leva tillsammans.

He oppivat kieltäytymään.
De lärde sig att vägra.
Milloin he oppivat?
När ska de lära sig?
Usein maalivahdit paranevat iän myötä, koska he oppivat lukemaan peliä paremmin.
Ofta blir målvakterna bättre med tiden eftersom de lär sig att läsa spelet bättre.
He oppivat kaiken matkalla.
De lärde sig allt de behövde.
Nyt he oppivat toisiltansa.
Nu får de lära sig av varandra.
Tänä iltana he oppivat miltä tuntuu- olla kauhuissaan.
I kväll kommer de lära sig hur det känns att vara rädd.
He oppivat elämään päivän kerrallaan.
De lärde sig att leva en dag i taget.
He oppivat uusia asioita leikin avulla.
De lär sig nya saker med lekens hjälp.
He oppivat myös kunnioittamaan muiden ihmisten kieliä ja kulttuureja.
De lär sig också att respektera andra människors språk och kulturer.
Vain tällä he oppivat.
Det här är enda sättet de lär sig.
He oppivat. sopeutuvat.
De lär sig och anpassar sig.
Useimpia ihmisiä ei tarvitse varoittaa, mutta he oppivat esimerkeistä.
De flesta bryr sig inte om varningar men de lär sig från exempel.
He oppivat kantapään kautta, ettei maha kestä rikollista elämää.
De lär sig att de inte har mage att vara kriminell.
He oppivat.
De lär sig, sir.
He oppivat.
Varasta ipod, ehkä he oppivat soittamaan pianoa.
Sno deras ipod. då kanske de lär sig spela piano.
Hiljaa. näin he oppivat.
Det är så här de lär sig.
Ainakin he oppivat liikkeet.
De lär sig åtminstone rörelserna.
Mitä he oppivat?
Vad lär de sig egentligen?
Muun he oppivat aikanaan.
Resten lär de sig efter hand.
Luulisi, että he oppivat.
Du tror dom lär sig.
Ehkäpä he oppivat kunnioittamaan vanhempia.
Kanske lär de sig att respektera de äldre.
Urheilussa he oppivat itsehallintaa.
I sport lär de sig självkontroll.
Missä he oppivat tätä?
Var lär de sig sånt? jag vill veta.
Sitten he oppivat puhumaan.- voi sinua.
Och sen lär de sig prata.
Miten he oppivat mitään?
Hur lär de sig nåt?

Tulokset: 81, Aika: 0.119

KATSO MYÖS

Katso myös


SANATARKASTI KÄÄNNÖS

Sanatarkasti käännös


SYNONYYMIT

S Synonyymit "he oppivat"


TOP SANAKIRJASSA KYSELYT
Top Sanakirjassa Kyselyt

Suomi - Ruotsi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ruotsi - Suomi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää