HE SAAVAT TIETÄÄ RUOTSIKSI

Käännös he saavat tietää vuonna Ruotsiksi

S Synonyymit

Tulokset: 52, Aika: 0.1011

Esimerkkejä He Saavat Tietää käytöstä lauseessa ja niiden käännökset

Jos he saavat tietää.
Lapset... mieti, kun he saavat tietää, että heidän isänsä on hinaaja.
Barnen... tänk när de får reda på att deras pappa är ett homo.
Kun he saavat tietää totuuden.
Men när de får veta.
Kun he saavat tietää tästä, he yrittävät vaientaa minut.
När de får reda på det, kommer de att försöka tysta mig.

Jos he saavat tietää.
Jos he saavat tietää, käy huonosti.
Om de får veta blir det inte vackert.
Jos he saavat tietää ystävyydestämme, olen pahemmassa pulassa kuin koskaan.
Om de får veta om vår vänskap så kommer jag att få jätteproblem.
Kun he saavat tietää mihin kevin pystyy, hänestä tulee koekaniin loppuelämäkseen.
När de får reda på vad han kan blir han till en labbråtta.
Entä jos he saavat tietää?
Förstår du? tänk om de kommer på det?
Olemme kuolleita jos he saavat tietää että olemme valtiolta.
Om de får veta att vi jobbar för regeringen är vi döda!
Jos he saavat tietää että puhun sinulle, he tappavat minut.
Om de får reda på att jag prata med dig, så dödar de mig.
Mahdotonta. jos he saavat tietää, olemme mennyttä.
Om de får reda på det är det slut med oss.
Huomenna he saavat tietää hyväksyttiinkö heidän valituksensa.
De får veta i morgon huruvida deras överklagande har godtagits.
Mitä jos he saavat tietää?
Tänk om de får reda på det.
Jax ja tara ei anna minulle koskaan anteeksi, jos he saavat tietää.
Jax and tara förlåter mig aldrig om de får veta.
He saavat tietää totuuden.
De får veta sanningen.
Kuolen, jos he saavat tietää tästä.
Jag är död om de får veta.
He saavat tietää.
Jos he saavat tietää, mitä olemme, he satuttavat meitä aina.
Folk skadar oss om de får veta.
Tuhoat hotellin, jos he saavat tietää.
Du förstör mitt hotell om de får veta.
He saavat tietää, että teitä petettiin ettekä tehneet mitään.
De får veta att ni blev lurade.
Koska jos soitamme, he saavat tietää, kuka oikeasti olet.
får de veta vem du är.
Jos he saavat tietää?
Mitä he tekevät, jos he saavat tietää, että olen.
Vad skulle dem göra om de fick reda på att jag är ifrån.
Kun he saavat tietää, mitä ben hawkins on tehnyt.
Herregud, när dem får reda på vad ben hawkins har gjort.
Miten he saavat tietää kaikesta?
Hur får dom reda på allt?
Kilpailijani tuhoavat minut, jos he saavat tietää tästä.
Mina konkurrenter skulle krossa mig om de fick veta det här.
Vaikka miten peittelisit jälkiäni, he saavat tietää.
Hur du än försöker, får de veta ändå.
He saavat tietää kuitenkin joskus.
Nå, de får reda på det, förr eller senare. varsågod.
Ennemmin tai myöhemmin he saavat tietää koulusta.
Men förr eller senare kommer de väl att få reda på skolan ändå?

Tulokset: 52, Aika: 0.1011

KATSO MYÖS

Katso myös


SANATARKASTI KÄÄNNÖS
TOP SANAKIRJASSA KYSELYT
Top Sanakirjassa Kyselyt

Suomi - Ruotsi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ruotsi - Suomi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää