HE TIETÄISIVÄT RUOTSIKSI

Käännös he tietäisivät vuonna Ruotsiksi

S Synonyymit

Tulokset: 58, Aika: 0.1231

Esimerkkejä He Tietäisivät käytöstä lauseessa ja niiden käännökset

Mitä kaikki ajattelisivat, jos he tietäisivät, miten hyvä olen?
Tänk vad de skulle tycka om de visste hur skicklig jag egentligen är.
Mistä he tietäisivät, että hautasin sen?
Hur kunde de veta att jag hade grävt ner den?
Jos he tietäisivät enemmän laitteesta he pystyisivät auttamaan hänta.
Om de visste mer om det kanske de kunde hjälpa honom.
Jos he tietäisivät, kuka olet, sinut revittäisiin kappaleiksi.
Om de visste vem du var skulle de slita dig i stycken.

Mistä he tietäisivät, että kurston kertoisi minulle?
Hur kunde de veta att kurston skulle berätta det?
Ihan kuin he tietäisivät mitä aikovat tehdä niille.
Som om de vet var de ska göra av dem.
He tietäisivät, että räjäytit pommin.
Om en bomb sprängs vet de att det är du.
Jos he tietäisivät, että et pidä siitä.
Om de visste att ni ogillade det.
Voisimme puhua heille. jos he tietäisivät jotain.
Vi skulle kunna prata med dom och se vad de vet.
Miten he tietäisivät kaiken tuon?
Men hur kan de veta allt det där?
Varmasti neuvosto harkitsisi siirtoa uudestaan jos he tietäisivät kaiken, mitä olet tehnyt täällä.
De skulle säkert ändra sig om de visste vad du gjort för oss.
Mistä he tietäisivät, mitä se on?- tuo.
Hur vet de att det är parfym?
Jos he tietäisivät, millaisia kuvia otat.
Om de visste vilka bilder du verkligen tog.
He tietäisivät, että valehtelen.
vet de att jag ljuger.
He eivät osallistuneet keskusteluihimme, joten miten he tietäisivät?
Men de deltog inte i våra samtal. så hur vet de det?
Jos he tietäisivät, että ehkäisy- klinikka maksaa kymmenyksesi.
Tänk om de visste att dina pengar kommer från en abortklinik.
Ihmiset katsovat minua niin kuin he tietäisivät.
Då ser folk på mig som om de visste.
Jos he tietäisivät, joutuisimme lukkojen taa.
De skulle låsa in oss om de visste.
Aivan kuin he tietäisivät.
Det är som om de visste.
Entä jos he tietäisivät, että veljenne kuului hydraan?
Och hur tror du att dom skulle känna om de visste att din bror var HYDRA?
Mitä jos he tietäisivät?
Tänk om de visste.
Jos he tietäisivät, olisimme jo kuolleet.
Vi hade varit döda om de visste om stället.
Minä kuolisin, jos he tietäisivät!
De skulle döda mig om de visste!
Heiluttaisivatko he minulle, jos he tietäisivät sen?
Hade de vinkat åt mig om de visste det?
Jos he tietäisivät mitä hän todella tekee detroitissa, tietäisin minäkin.
Om dom visste vad han verkligen gör i detroit, så skulle jag veta det också.
Tämä virtaisi, jos he tietäisivät.
Visste de, så skulle de dricka sånt här.
Sillä jos he tietäisivät olisin jo kuollut.
Visste de, hade jag varit död.
Mitä nuo torvet sanoisivat, jos he tietäisivät?
Vad skulle de där idioterna säga ifall de visste?
Mistä he tietäisivät, kuka sinä olet?
Hur vet de vem du är?
Mistä he tietäisivät määränpäämme?
Hur vet de vart vi ska?

Tulokset: 58, Aika: 0.1231

KATSO MYÖS

Katso myös


SANATARKASTI KÄÄNNÖS

Sanatarkasti käännös


TOP SANAKIRJASSA KYSELYT
Top Sanakirjassa Kyselyt

Suomi - Ruotsi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ruotsi - Suomi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää