HE VÄLITTÄVÄT RUOTSIKSI

Käännös he välittävät vuonna Ruotsiksi

Tulokset: 56, Aika: 0.0725

Esimerkkejä He Välittävät käytöstä lauseessa ja niiden käännökset

Ja he välittävät vain rahasta.
Det enda de bryr sig om är pengar.
Koska he välittävät.
För att de bryr sig om.
Tiedätkö, mistä he välittävät?
Vet du vad de bryr sig om?
Luuletko, että he välittävät sinusta?
Tror du att de bryr sig om dig?

Ja muita, joista he välittävät?
Och de som de bryr sig om?
He välittävät vain.
Det enda de bryr sig om.
Nykyään he välittävät vain iphoneista- ja niistä teinivampyyrileffoista.
Allt de bryr sig om är sina iphones. och vampyr-kyssarfilmerna. det gör mig så.
Selvä. mutta enpä usko, että he välittävät, alanko nukkua vai en.
Jag tror inte de bryr sig om jag sover eller inte.
He välittävät vain.
Minulla on monia, joista minä välitän, ja he välittävät minusta.
Jag har många jag bryr mig om och de bryr sig om mig.
He välittävät vain turvallisuudesta ja voitoista.
De bryr sig om sin egen säkerhet och sina vinster.
He välittävät rahasta!
De bryr sig om pengar!
He välittävät rahasta.
De bryr sig om pengarna.
Kyllä he välittävät minusta.
Det gör de visst, de bryr sig om mig.
On muitakin, joista he välittävät.
Inte nödvändigtvis. -det finns andra de bryr sig om.
He välittävät minusta.
He välittävät asioista ja tekevät virheitä. he yrittävät tehdä oikein.
De bryr sig om saker, de gör misstag de försöker göra det rätta.
He välittävät sinusta.
Pitää keksiä, mistä he välittävät.
Vi får komma på nåt som de bryr sig om.
He välittävät tässä tapauksessa.
Det här bryr de sig om.
Miksi he välittävät meistä?
Varför bryr de sig om oss?
Ihmiset eivät välitä avaruusolioista, mutta koirista he välittävät.
Folk bryr sig inte om utomjordingar. däremot bryr de sig om hundar.
He välittävät paljonkin.
Jodå, de bryr sig.
Olet väärässä, he välittävät.
Fel. de bryr sig.
Luuletko että he välittävät jostain typerästä taksikuskista ja pojasta?
Tror du de bryr sig ett skit om nån korkad taxichaufför och en unge?
Luuletko, että he välittävät?
Tror du verkligen de bryr sig?
He välittävät vain kitaroista tai urheilusta.
Allt som intresserar dem är gitarrer eller sport.
En usko, että he välittävät,sir.
Jag tror inte de bryr sig, sir.
Luuletko, että he välittävät?
Tror du att de bryr sig...?
Miksi he välittävät?
Varför bryr de sig?

Tulokset: 56, Aika: 0.0725

KATSO MYÖS

Katso myös


SANATARKASTI KÄÄNNÖS

Sanatarkasti käännös


"He välittävät" eri kielillä


TOP SANAKIRJASSA KYSELYT
Top Sanakirjassa Kyselyt

Suomi - Ruotsi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ruotsi - Suomi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää