HEILLÄ EI OLE MITÄÄN RUOTSIKSI

Käännös heillä ei ole mitään vuonna Ruotsiksi

Tulokset: 78, Aika: 0.1312

Esimerkkejä Heillä Ei Ole Mitään käytöstä lauseessa ja niiden käännökset

Mutta heillä ei ole mitään mikä muuttaa maailman.
Men de har inget som kommer att förändra världen.
Heillä ei ole mitään yhteistä.
Chloe, de har inget gemensamt.
Heillä ei ole mitään oikeuksia.
De har inga rättigheter överhuvud taget.
Heillä ei ole mitään tarjottavaa.
De har inget att erbjuda.

Heillä ei ole mitään oikeuksia.
De har inga rättigheter.
Mutta heillä ei ole mitään tekemistä tämän kanssa.
Men de hade inget med saken att göra.
Heillä ei ole mitään.
Heillä ei ole mitään tekemistä tämän kanssa.
De hade inget med saken att göra.
Heillä ei ole mitään uusia tieteellisiä todisteita.
De har inga nya vetenskapliga bevis.
Totta, heillä ei ole mitään häpyä.
Ja, de har ingen skam i kroppen.
Heillä ei ole mitään tekemistä tämän kanssa.
De hade inget att göra med detta.
Heillä ei ole mitään rituaaleja.
De har inga ritualer.
Heillä ei ole mitään syytä vartioida häntä.
De har ingen anledning att vakta honom.
Heillä ei ole mitään annettavaa, ja silti heitä rangaistaan.
De har inget att ge, men blir ändå straffade.
Heillä ei ole mitään perusteita.
De har inga giltiga skäl.
Heillä ei ole mitään.
Heillä ei ole mitään, mitä odottaa.
De har inget att se fram emot.- inte vi.
Heillä ei ole mitään menetettävää, ja he vihaavat meitä, joilla on.
De har inget att förlora och de hatar oss som har det.
Heillä ei ole mitään sanottavaa.
De har inget att säga.
Heillä ei ole mitään hävittävää.
De har inget att förlora.
Heillä ei ole mitään meille.
De har inget på oss.
Heillä ei ole mitään.
De har inget, ritt.
Heillä ei ole mitään. ei yhtään mitään, ei edes johtolankaa.
De har inget, inte ens en ledtråd.
Heillä ei ole mitään sinua vastaan, koska mitään ei ole saatavilla.
De har inget på dig, för det finns inget på dig.
Ja pahimmat kärsivät elinkautista. heillä ei ole mitään tekemistä.
Och de som är värst sitter inne på livstid, så de har inget att göra.
He pelaavat FC mid-jutlandia vastaan sunnuntaina... mutta heillä ei ole mitään voitettavaa.
De spelar mot FC midtjylland på söndag men de har inget att spela för.
Heillä ei ole mitään tekemistä kanssamme.
De har inget med oss att göra.
Heillä ei ole mitään muuta.
De har inget annat.
Heillä ei ole mitään syytä valittaa.
De har inget att klaga över.
Heillä ei ole mitään todisteita.
De har inget på samcro.

Tulokset: 78, Aika: 0.1312

KATSO MYÖS

Katso myös


SANATARKASTI KÄÄNNÖS
TOP SANAKIRJASSA KYSELYT
Top Sanakirjassa Kyselyt

Suomi - Ruotsi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ruotsi - Suomi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää