HEISTÄ RUOTSIKSI

Käännös heistä vuonna Ruotsiksi

S Synonyymit

Tulokset: 6680, Aika: 0.1732

Esimerkkejä Heistä käytöstä lauseessa ja niiden käännökset

Viidelle heistä vaaditaan kuolemantuomiota.
För fem av dem kräver man dödsstraff.
Yksi heistä on vielä vapaana!
En av de är fortfarande ute.
Heistä kaksi on naisia.
Två av dem är kvinnor.
Monet heistä ovat varsin hyvin koulutettuja.
Många av dem är ganska välutbildade.

Vain yksi heistä voi hallita heitä.
Bara en av deras egna kan styra dem.
Eikä kukaan heistä usko jäävänsä koukkuun.
Ingen tror att de ska bli beroende.
Hän oli ylpeä heistä, mutta myös peloissaan.
Han var stolt över dom. men rädd också.
Laita heistä 500 doiiarin paikkio, mieiuummin eiävänä.
Sätt 500 dollar på deras huvuden, gärna levande.
Mutta heistä tulee hyviä pelaajia.
Men de blir bra kalkoner.
Heistä suurin osa on naisia.
Majoriteten av dem är kvinnor.
Miten heistä tuli noin viisaita?
Hur blev dom så smarta?
Heistä tulee hyvät ystävät.
De blir goda vänner.
Yksi heistä on edelleen murhan uhri.
En av deras egna är fortfarande ett mordoffer.
Kymmenen prosenttia heistä, eli 15 miljoonaa ihmistä on vailla työtä.
Tio procent av dem, det vill säga 15 miljoner människor, har inga arbeten.
Jälkeen 3 heistä meillä sanoi unohda se!
Efter 3 av dem sa vi glömma det!
En tiedä mitään heistä, eivätkä he tiedä mitään jainilaisista.
Jag vet inget om dom.- dom vet inget om oss jainister.
Juutalaisilla ei ollut mitään. huumori siis virtasi heistä ulos.
Judarna hade ingenting, så humorn kom ut ur deras porer.
Heistä täytyy tulla eurooppalaisia.
De måste bli européer.
Olenhan yksi heistä.
Jag är trots allt en av deras egna.
Heistä pitäisi olla hyötyä kahdenvälisissä suhteissamme.
De borde bli en fördel i våra bilaterala förbindelser.
Monet heistä ovat sairastuneet.
Många av dem är sjuka.
Minulla on heistä satelliitti paikannus!
Vi har dom sateliten!
Yksi heistä on mari kangas.
En av dem var marina tolonen.
He pilasivat yhden omistani, joten otin yhden heistä.
De ruinerade en av mina så jag tog en av deras.
Heistä tulisi valitettavasti näissä maissa toisen luokan kansalaisia.
De skulle tyvärr bli andra klassens medborgare i dessa länder.
Lue heistä lisää täällä.
Läs mer om dom HÄR.
Enemmistö heistä on miehiä.
Majoriteten av dem är män.
Heistä tuli pian läheiset ystävät.
De blir snabbt nära vänner.
Kaikki riippuu heistä.
Det är deras.
Heistä tulee pari.
Dom är ett par.

Tulokset: 6680, Aika: 0.1732

TOP SANAKIRJASSA KYSELYT
Top Sanakirjassa Kyselyt

Suomi - Ruotsi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ruotsi - Suomi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää