HOBBES RUOTSIKSI

Käännös hobbes vuonna Ruotsiksi

Tulokset: 52, Aika: 0.0768

Esimerkkejä Hobbes käytöstä lauseessa ja niiden käännökset

John hobbes, professori richard louders.
John hobbes, richard louders.
Minkä syyn hobbes antoi sivilisaation tuholle?
Vilken orsak gav hobbes till civilisationens fall?
Thomas hobbes," leviathan.
Thomas hobbes, "leviatan.
John hobbes.
John hobbes.

Näkemiin, herra hobbes.
Adjö, mr hobbes.
Hobbes vastaan asasel.
Hobbes mot asasel.
Kuka kyle hobbes on?
Vem är kyle hobbes?
Hobbes on new yorkissa.
Hobbes är i new york.
Hobbes voi kouluttaa meitä, opettaa ajattelemaan.
Hobbes kan träna oss, lära oss hur vi ska tänka.
Missä hobbes on?
Var är hobbes.
Tässä on hobbes.
Det här är hobbes.
Dickens ja thomas hobbes!
Dickens och thomas hobbes!
Ei, hän vain pelkää, hobbes.
Nej, han är bara rädd, hobbes.
Nimeni on kyle hobbes.
Jag heter kyle hobbes.
Hobbes oli oikeassa.
Hobbes hade rätt.
Me puhumme elämistä, hobbes.
Vi pratar om liv, hobbes.
Hobbes on avain.
Hobbes är nyckeln.
Hobbes on oikeassa.
Hobbes har rätt.
Kyle hobbes tässä.
Det är kyle hobbes.
On rohkeaa näyttäytyä julkisesti, herra hobbes.
Modigt att visa er offentligt, mr hobbes.
Kiitos, että saan muuttaa tänne, hobbes.
Du, hobbes... tack för att jag får bo här.
Kuinka kauan vielä, hobbes?
Hur länge till, ops?
Olen ollut piirissä viisi, kuusi kuukautta- ja kaikki sanovat:" hobbes ei ota lahjuksia.
Jag har varit här i fem, sex månader... och alla säger: "hobbes tar aldrig mutor.
Antakaa hobbesille kopio nauhasta.
Se till att hobbes får en kopia!
Komisario john hobbesin oli pakko vastata laukauksiin.
John hobbes, tvingades besvara elden.
Ääni ei ollut hobbesin, mutta se kuulosti tutulta.
Det var inte hobbes utan en annan röst, men välbekant.
Sano hobbesille, että haluan puhua.
Säg till hobbes att jag vill prata med honom.
Hobbesin toimistossa on kirja.
hobbes kontor finns en bok.
Puhelu hobbesille.
Hobbes, samtal på linje 1.
Olet john hobbesin ystävä.
Visst känner du john hobbes?

Tulokset: 52, Aika: 0.0768

KATSO MYÖS

Katso myös


"Hobbes" eri kielillä


TOP SANAKIRJASSA KYSELYT
Top Sanakirjassa Kyselyt

Suomi - Ruotsi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ruotsi - Suomi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää