HOITAA RUOTSIKSI

Käännös hoitaa vuonna Ruotsiksi

S Synonyymit

Tulokset: 4316, Aika: 0.3851

sköta (375) fullgöra (5) förvaltas (10) ska (14) vårdas (13)

Esimerkkejä Hoitaa käytöstä lauseessa ja niiden käännökset

Suomi haluaa hoitaa maailmanperintöä vastuullisesti ja vaikuttavasti.
Finland vill sköta världsarvet ansvarsfullt och effektivt.
Aiotko hoitaa asian?
Tänker du ta hand om det?
He haluavat itse hoitaa omat asiansa.
De vill sköta sina egna angelägenheter.
Hoitaa huolellisesti yhdyskunnan taloutta ja omaisuutta.
Omsorgsfullt sköta samfundets ekonomi och egendom.

Anna minun hoitaa tämä. ole kiltti.
Låt mig ta hand om det här, snälla.
Minun pitää hoitaa yksi juttu.
Jag måste göra en sak.
Laillistettu farmaseutti voi hoitaa apteekkia kuitenkin enintään kaksi kuukautta kerrallaan.
En legitimerad farmaceut kan dock sköta apoteket högst två månader i sänder.
Minun pitää hoitaa eräs asia.
Jag måste göra en sak.
Lievä hypoglykemia voidaan hoitaa antamalla suun kautta rypälesokeria tai sokeria sisältäviä.
Episoder med lindrig hypoglykemi kan behandlas genom peroral administrering av glukos eller.
Albert white täytyy vielä hoitaa.
Jag måste ännu ta hand om albert white.
Antakaa minun hoitaa työni.
Låt mig sköta mitt arbete.
Anna minun hoitaa hänet, chris.
Låt mig göra det, chris.
Osaan hoitaa omat rakkausasiani.
Jag kan ta hand om mitt eget kärleksliv.
Salli powerdevilin hoitaa näytön virransäästöä.
Låt powerdevil hantera bildskärmens strömsparfunktion.
Osteoporoosia voidaan hoitaa, ja koskaan ei ole liian myöhäistä aloittaa hoitoa.
Osteoporos kan behandlas och det är aldrig för sent att påbörja behandling.
Eikö chicagon poliisi osaa hoitaa vuoronvaihtoa?
Kan chicagopolisen inte hantera ett skiftbyte?
Minun täytyy hoitaa eräs asia.
Jag måste ta hand om en sak.
Voit hoitaa sen itse.
Du kan göra det själv.
Diabetesta voidaan hoitaa insuliinilla ja oikealla ruokavaliolla.
Diabetes kan behandlas med insulin och rätt kost.
Hoitaa kirkon yhteistä hallintoa, taloutta ja toimintaa;
Sköta kyrkans gemensamma förvaltning, ekonomi och verksamhet.
Minun pitää hoitaa ensin viemäröinti.
Jag måste fixa dräneringen först.
Ettekö te voi hoitaa mitään kunnolla?
Kan ni inte göra nånting rätt?
Anna ullan hoitaa tämä.
Låt ulla ta det här.
Lievät hypoglykemiat voidaan hoitaa antamalla suun kautta rypälesokeria tai sokeria sisältäviä tuotteita.
Lindrig hypoglykemi kan behandlas genom peroral administrering av glukos eller med produkter innehållande socker.
Hän haluaa hoitaa asian itse.
Han vill hantera det själv.
Minun pitää hoitaa tämä yksin.
Jag måste ta hand om detta ensam.
Meidän pitää hoitaa yksi asia.
Vi måste fixa en sak.
Kunnat ja kuntayhtymät voivat sopimuksen nojalla hoitaa tehtäviään yhdessä.
Kommuner och samkommuner kan med stöd av avtal sköta sina uppgifter tillsammans.
Anna peterin hoitaa tämä.
Låt peter göra det här.
Täällä voit rentoutua, hoitaa meidän.
Här kan du koppla, sköta våra.

Tulokset: 4316, Aika: 0.3851

"Hoitaa" eri kielillä


TOP SANAKIRJASSA KYSELYT
Top Sanakirjassa Kyselyt

Suomi - Ruotsi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ruotsi - Suomi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää