HUONO RUOTSIKSI

Käännös huono vuonna Ruotsiksi

S Synonyymit

Tulokset: 6375, Aika: 0.3389

Esimerkkejä Huono käytöstä lauseessa ja niiden käännökset

Erittäin huono ja pelottava kokemus.
En mycket dålig och skrämmande upplevelse.
Sinulla on huono tapa osoittaa kiitollisuutta.
Du är usel på att visa tacksamhet.
Valuuttakurssit lentokentällä ovat aina erittäin huono ja jonot ovat aina pitkä.
Valutakurserna på flygplatsen är alltid mycket dålig, och köerna är alltid lång.
Se on niin huono!
illa är det!

Negatiiviset: torakat todella huono.
Negativ: kackerlackor riktigt dålig.
Äidilläsi on aina ollut huono maku miesten suhteen.
Din mamma har alltid haft usel smak när det gäller män.
Sillä on tänään huono päivä.
Har ingen bra dag idag.
Niin huono se on.
illa är det.
Sori, minulla on huono kasvomuisti.
Sorry, jag är usel på att minnas ansikten.
Sisustus on tyylikäs, mutta keittiössä hieman huono.
Inredningen är smakfull, men i köket lite dålig.
눉wi-fi oli tosi huono.
Wi-fi va riktigt dålig.
Olipa huono ystävä.
Vilken usel vän.
Minulla on huono olo, danielle.
Jag mår inte bra, danielle.
Se on huono ajatus.
Det är ingen bra idé.
Ei se ollut niin huono.
illa var det inte!
Todennäköisesti sen vuoksi, ettei se loppujen lopuksi ole huono.
Det är förmodligen för att den inte är så dålig trots allt.
Minulla on huono olo, rick.
Jag mår inte bra, rick.
Ei huono, eihän?
Inte illa, va?
Minulla on huono päivä.
Jag har ingen bra dag idag.
Yhteys on huono.
Mottagningen är usel.
Olen huono matikassa.
Jag är kass på matte.
Ennuste on huono.
Prognosen är dålig.
Hän ei ole huono ihminen, hän ei vain ole täydellinen!
Hon är ingen ond person, hon är bara inte perfekt!
Minulla on huono olo.
Jag har inte det bra.
Kuinka huono se voi olla?
Hur illa kan det bli?
Olin niin huono, että minut valittiin aina valkoisten lapsien jälkeen.
Jag var så kass att jag blev vald efter de vita ungarna.
Tosi huono olo.
Jag känner mig usel.
Minusta tämä on huono ajatus.
Det är ingen bra idé.
Huono olo?
Mår du inte bra?
Tai huono.
Eller usel.

Tulokset: 6375, Aika: 0.3389

"Huono" eri kielillä


TOP SANAKIRJASSA KYSELYT
Top Sanakirjassa Kyselyt

Suomi - Ruotsi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ruotsi - Suomi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää