HYÖKKÄYKSIÄ RUOTSIKSI

Käännös hyökkäyksiä vuonna Ruotsiksi

S Synonyymit

Tulokset: 176, Aika: 0.1663

Esimerkkejä Hyökkäyksiä käytöstä lauseessa ja niiden käännökset

Opposition kannattajat väittävät, että samanlaisia turvallisuusjoukkojen hyökkäyksiä tapahtuu nytkin.
Oppositionsanhängarna hävdar att liknande attacker från säkerhetsstyrkorna förekommer i dag.
Hyökkäyksiä on ollut kaksi, ja teräsmies on yhä kateissa.
Det har skett två attacker och superman är fortfarande borta.
Suojautua hyökkäyksiä kukko olisi eläin merkki dragon kuva, avainnippu, jne.
Att skydda mot angrepp rooster bör djur tecken of the dragon bild, nyckelring, etc.
Viikinkien hyökkäyksiä ja vastahyökkäyksiä ympäri itämeren, mukaanluettuna virolaisten viikinkien.
Attacker och motattacker av vikingar runt östersjön, även av estniska vikingar.

Tällaisia hyökkäyksiä ei tapahdu.
Såna angrepp händer inte längre.
Näiden maanviljelijöiden mielestä kaikki muutokset ovat raakoja, uusliberalistisia hyökkäyksiä.
Varje förändring betraktar de som ett skoningslöst nyliberalt anfall.
Pysymme valppaina siltä varalta, että eu:ssa kotipaikkaansa pitäviin yrityksiin kohdistuu vastaavia hyökkäyksiä.
Vi kommer att fortsätta vara vaksamma ifall liknande attacker riktas mot företag i EU.
Hyökkäyksiä yhdysvaltojen etuuksia vastaan.
Anfall mot USA.
Marokossa on ilmennyt karkotustapauksia, turkissa uhkailuja ja intiassa ja nigeriassa hyökkäyksiä.
Det har förekommit utvisningar från marocko, hot i turkiet och angrepp i indien och nigeria.
Myöhemmin kävi ilmi, että vastaavia hyökkäyksiä tapahtuu säännöllisesti.
I efterhand har det visat sig att dessa överfall äger rum regelbundet.
Yksinomaan tänä vuonna hyökkäyksiä on jo ollut enemmän kuin koko vuoden 2000 aikana.
Bara i år har det skett fler angrepp än under hela år 2000.
Kuulemme tämän kansainvälisiltä järjestöiltä, jotka tarkkailevat vakavia hyökkäyksiä kansalaisyhteiskuntaa vastaan.
Detta får vi veta från de internationella organisationer som observerar allvarliga attacker mot civilsamhället.
Ei enää hyökkäyksiä.
Inga fler överfall.
Tutkin niitä toissa yön hyökkäyksiä.
Jag kollade upp attackerna från igår.
Percival vastasi:" ei, en halua enää lisää hyökkäyksiä.
Nej, jag vill inte ha fler anfall.
Mutta kehittyneellä ohjausjärjestelmällä, syyrialaiset voivat tehdä tarkkoja hyökkäyksiä.
Med ett vägledningssystem blir attackerna mer precisa.
Onko alueella ollut paljon hyökkäyksiä?
Har det varit många attacker i området?
Hitler käski jatkaa hyökkäyksiä.
Hitler beordrade honom att fortsätta angreppen.
Väkivalta ruokkii väkivaltaa, samoin kuin hyökkäykset ruokkivat hyökkäyksiä.
Våld föder våld, precis som angrepp föder angrepp.
Et kai halua koordinoida asevoimien hyökkäyksiä?
Säkerligen vill du inte planera militära anfall.
Kenties jatkuvia tuhoisia hyökkäyksiä jugoslaviaa, afganistania ja irakia kohtaan?
Kanske de fortsatta mördande anfallen mot jugoslavien, afghanistan och irak?
Se selittäisi emf:n puutteen, mutta ei hyökkäyksiä.
Förklarar emf'n, men inte attackerna.
Sen runko on panssaroitu vahvasti kestämään hyökkäyksiä.
Chassit är kraftigt bepansrat och härdat för att motstå angrepp.
Sheilan vanhemmat ovat osa kapinaa joka tekee hyökkäyksiä ilman yllytystä.
Sheilas föräldrar ingår i upproret som utför oprovocerade attacker.
Olen kurkkuani myöten täynnä näitä hyökkäyksiä.
Jag blir tokig av angreppen.
Sinulla on käskyt. ei hyökkäyksiä.
Ni hade fått order. lnga angrepp.
He ovat voineet kohdata eläimen ennen hyökkäyksiä.
Samtliga kunde varit i kontakt med djuret innan attackerna.
Pete, ihmiset rakastavat haiden hyökkäyksiä.
Pete, folk älskar haj attacker.
Emmekä voi tietää, onko hyökkäyksiä ollut useampia.
Och vi vet inte om det har skett fler attacker?
Samalla imperialistisia hyökkäyksiä ja euroopan unionin aseistamista kiihdytetään.
Samtidigt trappas imperialistiska aggressioner och europeiska unionens militarisering upp.

Tulokset: 176, Aika: 0.1663

KATSO MYÖS

Katso myös


TOP SANAKIRJASSA KYSELYT
Top Sanakirjassa Kyselyt

Suomi - Ruotsi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ruotsi - Suomi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää