HYÖTYY RUOTSIKSI

Käännös hyötyy vuonna Ruotsiksi

S Synonyymit

Tulokset: 209, Aika: 0.1343

Esimerkkejä Hyötyy käytöstä lauseessa ja niiden käännökset

Toisaalta kuka hyötyy tästä toimielinten tyhjäkäynnistä?
Vem är det dessutom som drar nytta av detta stillestånd?
Jos eristämme kuuban, todennäköisimmin siitä hyötyy castro, ei oppositio.
Om vi isolerar kuba gynnar det sannolikt castro, och inte oppositionen.
Joku hyötyy nanakan kuolemasta.
Det är nån som drar nytta av nanakas död.
Mikä ja kuka tästä hyötyy?
Vem/vilka tjänar på det?

Kukapa hyötyy tästä vapauttamisesta?
Men vem gynnar denna avreglering?
Pakollisia aatelisia, shawn. hän hyötyy tästä, kuin myös mekin.
Var inte så avundsjuk shawn, hon drar nytta av det och det gör vi också.
Totuus on, että unioni hyötyy uusista jäsenvaltioista ja tarvitsee niitä.
Sanningen är att unionen tjänar på och behöver de nya medlemsstaterna.
Kahdenvälisistä sopimuksista hyötyy aina vahvempi osapuoli.
Bilaterala avtal gynnar alltid den starkaste parten.
Kuka siitä hyötyy?
Vem drar nytta av det?
Kuka hyötyy siitä?
Vem vinner på det?
Vuosittain noin 90_000 opiskelijaa hyötyy tästä aloitteesta.
Omkring 90 000 studenter drar nytta av detta initiativ på årlig basis.
Kuka tästä hyötyy?
Vem gagnar det?
Kuka hyötyy, jos MVA ja onda sotivat?
Vem tror du vinner på om det blir krig mellan BGA och onda?
Kuka hyötyy siitä?
Vem tjänar på det?
Ainoa joka hyötyy kahtiajaostamme, on mies joka aiheuttaa meille vahinkoa.
Den enda som tjänar på vår oenighet är den som vållar oss skador.
Kuka hyötyy siitä?
Vem gagnar det?
Jos hän hyötyy siitä.
Vad får han ut av det?
Hän hyötyy isänsä kuolemasta.
Han vinner på sin fars död.
Lestadiolaisyrittäjä hyötyy uskonyhteisön verkostoista.
Gammallaestadianska företagare drar nytta av samfundets nätverk.
Mitä sitten? hän hyötyy tappiostamme.
Så han tjänar på våran förlust.
Kysymys kuuluu: kuka tästä tosiasiassa hyötyy?
Frågan är vem som verkligen drar nytta av detta.
Parannuksista hyötyy noin 250_000 iältään 10­16 vuotiasta oppilasta.
Förbättringarna kommer att gälla cirka 250 000 elever mellan 10 och 16 år.
Ehkä hänkin hyötyy esityksestä.
Skådespelet kanske gagnar honom också.
On itse asiassa vaikea ymmärtää, kuka YMP: stä oikeastaan hyötyy.
Det är verkligen svårt att se vem som egentligen vinner på den gemensamma jordbrukspolitiken. politiken.
Mitä hän siitä hyötyy?
Vad får hon ut av det?
Nyt on kysyttävä: kuka tästä hyötyy?
Frågan är- vem vinner på detta?
Laajentumisesta hyötyy koko unioni.
Utvidgningen gagnar hela unionen.
Johto hyötyy liittojen riidoista.
Grälar fackföreningar, gynnas cheferna.
Hän hyötyy tappiostamme. hän on caleb nichol.
Han tjänar på vår förlust, han är caleb nichol.
Mitä hän hyötyy siitä?
Vad får han ut av det?

Tulokset: 209, Aika: 0.1343

KATSO MYÖS

Katso myös


"Hyötyy" eri kielillä


TOP SANAKIRJASSA KYSELYT
Top Sanakirjassa Kyselyt

Suomi - Ruotsi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ruotsi - Suomi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää