HYMYILEVÄT RUOTSIKSI

Käännös hymyilevät vuonna Ruotsiksi

S Synonyymit

Tulokset: 61, Aika: 0.1311

Esimerkkejä Hymyilevät käytöstä lauseessa ja niiden käännökset

Ne hymyilevät sinulle.
De ler till dig.
Luova väri hymyilevät kasvot pilleri riipus vaaleampi väri s.
Kreativa färg leende ansikte piller hängande ljusare färg sl.
Miksi kaverisi hymyilevät?
Varför ler dina väninnor?
Kaikki hymyilevät kasvot tarkkailevat minua- ja odottavat ensimmäistä heikkoa hetkeä.
Och alla leende ansikten kommer att iaktta mig och vänta på det första tecknet på svaghet.

He tekevät työtä, koska on pakko ja hymyilevät kun hymyilyttää.
De arbetar för att de måste, och de ler när de kännerför det.
Muusikot hymyilevät, kun he tulevat töihin.
Musikerna ler när de kommer till jobbet.
Vaikka he hymyilevät ja syövät kanaa, eivät he silti hallitse tunteitaan.
Bara för att de ler och äter kyckling behärskar de inte känslor.
Elämä on ihanaa ja kaikki hymyilevät.
Hej, jag tror också att alla mår bra av leende.
He hymyilevät, valehtelevat ja valmistautuvat kuninkaan paluuseen.
De ler, ljuger, bidar sin tid, medan de förbereder kungens återkomst.
Jotkut tukahduttavat tunteensa, ja toiset vain hymyilevät.
En del undertrycker sina känslor och bara ler. strunt samma.
Hymyilevät, mutta ovat kylmiä paskoja.
De ler, men är värsta firman.
Siinä entiset lähes herra ja rouva west hymyilevät onnellisina.
De före detta nästan gifta mr och mrs west som ler glatt.
Ne hymyilevät, ja puhuvat sinulle.
De ler, de pratar med dig.
Ehkä he jopa hymyilevät.
De kanske även ler.
Kaikki hymyilevät.
Alla ler.
Irlantilaiset silmäni hymyilevät pian jälleen.
De irländska ögonen ler snart igen.
Ja opettajat hymyilevät enemmän.
Och lärararna ler mer.
Kääntäjä: jos jäsenyys on hymyilevät kasvot.
Översatt av om medlemskapet är ett leende ansikte.
Hymyilevät kasvot.
Ett leende ansikte.
Annan vain hänen lumienkelille hymyilevät kasvot.
Vad? jag bara ge sitt snö ängel ett leende ansikte.
Jotkut hymyilevät päivän lopussa.
Vissa ler i slutet av dagen.
He kaikki vain hymyilevät ja puhuvat juhlasta.
De bara... ler och pratar om jubileet.
He hymyilevät minulle, kun hoidan isääni.
De ler mot mig närjag tar hand om pappa.
He ehkä nauravat ja hymyilevät, mutta heidän silmänsä ovat autiot.
Dom skrattar och ler. men deras ögon har förlorat hoppet.
Jumalat hymyilevät sinulle.
Gudarna ler mot dig.
Kaikki hymyilevät ja ovat onnellisia.
Alla ler och är glada.
Ne ovat huoria, jotka hymyilevät äidillesi katosta!
Det är horor som ler mot din mor!
Kaikki ovat kohteliaita, kaikki hymyilevät ja kumartavat.
Alla är vänliga, alla ler och bugar.
Enkelit hymyilevät.
Änglar ler.

Tulokset: 61, Aika: 0.1311

KATSO MYÖS

Katso myös


TOP SANAKIRJASSA KYSELYT
Top Sanakirjassa Kyselyt

Suomi - Ruotsi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ruotsi - Suomi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää