IHAN RUOTSIKSI

Käännös ihan vuonna Ruotsiksi

S Synonyymit

Tulokset: 7274, Aika: 0.3062

Esimerkkejä Ihan käytöstä lauseessa ja niiden käännökset

Se on ihan korvaamaton!
Den är helt oersättlig!
Ihan hiton hyvältä tuntuu.
Det känns jävla bra.
Se on ihan mahdotonta, jos eläin on hereillä.
Det är helt omöjligt om djuret är vaket.
Se on ihan sairasta!
Det är helt sjukt!

Aika kuluu ihan kamalan nopeasti.
Tiden går fruktansvärt fort.
Haha, ihan totta.
Haha, det är sant.
Ja ihan lopuksi.
Och till sist.
Ihan vaan pari kysymystä.
Men jag har ett par frågor.
Sanotaan, että ihan ok.
Säger att det är okej.
Ei ole myöskään ihan sama, minkä tyyppisistä tukimuodoista on kyse.
Det är inte heller helt oväsentligt vilka typer av stöd det handlar om.
Hän on ihan oma itsensä.
Hon är bara sig själv.
En ole ihan varma mitä tarkoitat.
Jag är inte helt säker på vad du menar?
Se on ihan uskomattoman kaunis.
Kan vara otroligt vackert!
Ihan kauheeta!!!!
Det är fruktansvärt!!!!
Kuulosti ihan ultimatumilta.
jag ställde ett ultimatum.
En ole ihan varma mitä tarkoitat.
Jag är inte riktigt säker på vad du menar.
Mä oon niihin ihan heikkona.
Jag är svag i dem!
Vittu ihan käsittämätöntä!
Det är fan obegripligt!
Olen ihan tavallinen tyyppi.
Jag är bara en vanlig kille.
Käytän siis ihan tavallista teippiä.
Och så använder jag en vanlig touchpenna.
Sen vuoksi ei ole ihan yhdentekevää, missä kunnossa satamat ovat.
Därför är det inte helt irrelevant i hurudant skick hamnarna är.
Ihan ok, mutta ei mikään täydellinen.
Det är bra men inte perfekt.
Se on ihan tuolla!
Hon är bara därborta!
Nyt pistää ihan hieman kateeksi.
Nu blir jag lite förbryllad.
Ruoka on ihan hyvää.
Maten är helt okey.
Ei ihan, mutta melkein.
Inte riktigt men nästan.
Kevätkin on ihan kulman takana.
Våren är alldeles runt hörnet.
Ihan tuosta vain yhtäkkiä.
Plötsligt där bara!
Sitä en ihan usko.
Det tror jag nog inte.
Ihan hauska yhteensattuma.
Bara ett lustigt sammanträffande!

Tulokset: 7274, Aika: 0.3062

"Ihan" eri kielillä


TOP SANAKIRJASSA KYSELYT
Top Sanakirjassa Kyselyt

Suomi - Ruotsi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ruotsi - Suomi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää