IHAN ITSE RUOTSIKSI

Käännös ihan itse vuonna Ruotsiksi

S Synonyymit

Tulokset: 57, Aika: 0.1523

Esimerkkejä Ihan Itse käytöstä lauseessa ja niiden käännökset

Vaihdoit vaatteesi ihan itse- keskellä keittiötä noin tunnin ajan.
Du bytte kläder helt själv i närmare en timme.
Kyllä. ihan itse.
Oksensin ihan itse.
Jag kräktes helt själv!
Teitkö sen ihan itse?
Du har gjort den alldeles själv?

Saat valita ihan itse.
Du väljer helt själv.
Ihan itse tällä romulla.
Alldeles själv, med den här skrothögen.
Minä olen ajatellut ihan itse.
Så jag har fått tänka helt själv.
Leivoin sen ihan itse.
Jag har gjort den alldeles själv.
Sopii, mutta tulit juoneemme. tapoit pingviinin ihan itse.
Men ni dödade trots allt pingvinen alldeles själv.
Siskosi kertoi, että nils on oppinut luistelemaan ihan itse.
Din syster berättade att nils har lärt sig åka skridskor helt själv.
Valitsin ne ihan itse.
Jag valde ut dem alldeles själv.
Ihan itse hain.
Rakensiko taylor oikeasti ihan itse aurinkovoimamönkijän?
Byggde verkligen taylor en solcellsdriven fyrhjuling helt själv?
Ja sen sinä ymmärsit ihan itse?
Och det förstod du helt själv?
Ihan itse.
Aioin ratkaista mysteerin ihan itse.
Jag som skulle lösa det här mysteriet helt själv för första gången.
Halusin mennä, mutta sinä estit minua. ihan itse.
Jag ville gå, men du hindrade mig... helt själv.
Leo rakensi takaosan kuistin ihan itse.
Leo byggde verandan på baksidan helt själv.
Minä löysin sen ihan itse.
Jag hittade den helt själv.
Osasin avata oven ihan itse.
Jag klarade att öppna dörren helt själv.
Ja sinä tapoit hänet ihan itse?
Dödade du honom helt själv?
Niin, ihan itse.
Helt själv. -gud.
Ihan itse.
Menetit hänet ihan itse.
Du förlorade henne helt själv.
Ei, keksin sen ihan itse.
Nej, jag kom på det alldeles själv.
Niimpä. hän teki sen ihan itse.
Ja, den gjorde hon alldeles själv.
Teitkö sen ihan itse?
Har du gjort den alldeles själv?
Siis päättää siitä ihan itse.
Det bestämmer du helt själv!
Tein sen ihan itse.
Jag har gjort det alldeles själv.
Minun pitää setviä tämä asia ihan itse sinun kanssasi tai ilman sinua.
Jag måste reda ut det själv, med eller utan dig.

Tulokset: 57, Aika: 0.1523

SANATARKASTI KÄÄNNÖS
SYNONYYMIT

"Ihan itse" eri kielillä


TOP SANAKIRJASSA KYSELYT
Top Sanakirjassa Kyselyt

Suomi - Ruotsi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ruotsi - Suomi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää