IKUISESTI RUOTSIKSI

Käännös Ikuisesti Ruotsiksi

S Synonyymit

Tulokset: 2451, Aika: 0.1907

Ikuisesti
för alltid (745) evighet (119) för all framtid (18) förevigt (15) för gott (12) för evigt (819) för livet (11) evigheter (13) evigheten (5)

Esimerkkejä Ikuisesti käytöstä lauseessa ja niiden käännökset

Sinä ja minä ikuisesti.
För alltid du och jag.
Ehkä ikuisesti.
För alltid kanske.
Evighet ( ikuisuuden , ikuisesti , ikuisuudelta )
Sitä ei voi jatkua ikuisesti.
Det kan inte fortsätta i evighet.
Että olemme ikuisesti parhaat kaverit.
Att vi ska vara bästisar i evighet.
Olen päättänyt olla ikuisesti.
Väljer jag att för all framtid vara.
Kalakannat ovat todellinen luonnonvara, ja niiden pitäisi olla ikuisesti uudistuvia.
Fiskbestånd är sannerligen en naturresurs och de bör vara förnybara för all framtid.
Förevigt ( ikuisesti , aina )
Azgeda on voimankäytön varassa- eikä Liekki pidä klaaneja sovussa ikuisesti.
Isnationen håller staden bara med våld, och Flamman håller inte klanerna borta förevigt.
Et tiedä miltä tuntuu, kun mies on ikuisesti taistelussa.
Du vet inte hur det känns att ha en man i strid förevigt.
För gott
Ikuisesti tällä kertaa.
För gott den här gången.
Hoitaa orjuusasia loppuun,- ikuisesti niin pian kuin pystyn.
Lösa hela slaverifrågan för gott, så snart jag kan.
För evigt
ION Video ikuisesti VHS digitaaliseen siirtää Kaapeli.
ION Video för evigt överföra VHS till Digital kabel.
Ikuisesti sinun!
Din för evigt.
Muut lause esimerkkejä
Tukholman Globen- ikuisesti sinivalkoinen.
Globen i Stockholm- för evigt blåvit.
Tänään, huomenna ja ikuisesti.
Idag, imorgon och för alltid!
Aion yhä elää ikuisesti.
Han kommer att leva för evigt.
Rakastan sinua ikuisesti.
Jag älskar dig för alltid.
He aikoivat elää ikuisesti.
Han kommer att leva för evigt.
Pelkurikaan ei voi paeta ikuisesti.
Inte ens en ynkrygg kan fly i evighet.
Meidän olisi osoitettava instituutiona itsekunnioitusta ja säilytettävä ikuisesti nykyinen käytäntö.
Som institution bör vi visa viss självrespekt och för all framtid behålla det nuvarande förfarandet.
Luulin eläväni ikuisesti.
Jag trodde jag skulle leva i evighet.
Aivan kuten hän puhui isillemme: Abrahamille ja hänen jälkeläisiä ikuisesti.
Precis som han talade till våra fäder: Abraham och hans avkomma för evigt.
Rakastan sinua ikuisesti.
Älskar dig, för alltid.
Mutta he eivät elä ikuisesti.
Men de lever inte i evighet.
En voi jäädä tänne ikuisesti.
Jag kan inte stanna här förevigt.
Hän haluaa Coralinen viipyvän heidän luonaan ikuisesti.
Keiichi önskar att Verdandi ska stanna med honom för alltid.
Se, joka jakaa sen kaupungin kanssani- on ikuisesti ystäväni.
Den som delar staden med mig är min vän för all framtid.
Pikkuoravat ikuisesti.
Ekorrar för livet.
Euroopan unioni voisi tukea Kosovoa ikuisesti ja tuskin huomata sitä.
Europeiska unionen skulle kunna ge understöd till Kosovo för evigt och knappt märka det.
Pukunne ovat kaksikerroksisia, mutta eivät kestä sellaista kylmyyttä ikuisesti.
Ni har dubbel isolering I dräkterna, men det stoppar inte kylan för gott.
Lopputuloksesta huolimatta kylä turvassa ikuisesti.
Ovasett vad som händer, är byn säker förevigt.

Tulokset: 2451, Aika: 0.1907

Katso myös


elää ikuisesti
leva för evigt leva för alltid evigt liv leva i evighet
täällä ikuisesti
här för alltid här för evigt alltid att finnas här i evighet härinne för evigt
olen ikuisesti
jag kommer alltid att vara jag är dig evigt jag står i evig jag är för evigt i
ikuisesti sinun
din för evigt din för alltid
siellä ikuisesti
där för alltid där för evigt däri för evigt där förevigt
odottaa ikuisesti
vänta i evighet vänta för evigt ha väntat i evigheter väntar i all evighet den väntar i evigheter
piileskellä ikuisesti
gömma dig för alltid gömma er för alltid gömma sig för alltid gömma sig för evigt
ikuisesti ystäviä
vänner för alltid vänner för evigt
ystäviä ikuisesti
vänner för alltid vänner föralltid kompisar för alltid
ikuisesti velkaa
i evig skuld för evigt i skuld till evig skuld till evigt tacksam för alltid står i skuld till
ikuisesti yksin
ensam för evigt alltid att vara ensam evig ensamhet ensam i evighet ensam för alltid
ei ikuisesti
inte för alltid inte för evigt inte i all evighet
ikuisesti helvetissä
i evighet i helvetet i all evighet för evigt i helvetet
ikuisesti vapaa
fri för evigt befriade för evigt fri för alltid

S Synonyymit "ikuisesti"


TOP SANAKIRJASSA KYSELYT
Top Sanakirjassa Kyselyt

Suomi - Ruotsi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Ruotsi - Suomi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Lisää